Tìm kiếm  
 
 
DANH MỤC THUẬT NGỮ   

Công ty hợp danh (Partnership)


( Người gửi: smallphuthuy  --   21/05/2007)

( Bình chọn: 3   --  Thảo luận: 7 --  Lượt xem: 24522)

 

Công ty hợp danh là một loại hình công ty trong đó các thành viên chia sẻ lợi nhuận cũng như thua lỗ của công ty mà họ cùng nhau đầu tư vào.

Tại hầu hết các nước, công ty hợp danh được tạo nên từ một hợp đồng hợp tác giữa các cá nhân, những người với tinh thần hợp tác, đồng ý thành lập nên doanh nghiệp, đóng góp cho nó bằng tài sản, hiểu biết, hoạt động và cùng chia sẻ lợi nhuận. Giữa các thành viên có thể có một hợp đồng hợp tác hoặc một bản tuyên bố hợp tác và trong một số hệ thống luật pháp, những thỏa thuận như vậy có thể được đăng ký và công bố rộng rãi cho công chúng. Ở nhiều nước, công ty hợp danh có thể được coi là có tư cách pháp nhân, trong khi một số nước khác lại có quan điểm trái ngược.

RPP1098.jpg

Công ty hợp danh thường có lợi thế hơn so với công ty cổ phần vì nó không phải đóng thuế cổ tức, trên số lợi nhuận thu được, hay nói cách khác tránh được việc bị đánh thuế hai lần.

Hình thức  cơ bản nhất của công ty hợp danh là công ty hợp danh trách nhiệm chung (GP) trong đó mọi thành viên đều tham gia vào điều hành kinh doanh và đều chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ của công ty. Hai hình thức khác cũng khá phát triển ở hầu hết các nước là Công ty hợp danh hữu hạn (LP) và Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP), Trong công ty hợp danh hữu hạn, ngoài các thành viên quản trị còn có các "thành viên trách nhiệm hữu hạn", những người này từ bỏ quyền điều hành doanh nghiệp để đổi lấy "trách nhiệm hữu hạn" đối với các khoản nợ của công ty. Còn với Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP), tất cả các thành viên đều có trách nhiệm hữu hạn trong một mức độ nhất định.

Wikipedia.com

 
 
  File gắn kèm:
 
Ðiểm trung bình:
Bình chọn:
 
 
Trao đổi  
 
  lienhihi 29/08/2010) Có ích: 0/1 Có ích  Không có ích  
 
Thành viên hợp danh có thể đồng thời là thành viên góp vốn được không?

 
   
     
  batman2 10/03/2009) Có ích: 0/0 Có ích  Không có ích  
 
Cám ơn " chikn", nhưng lý luận của chikn không thoả đáng bởi lẽ:
1, Sẽ không xuất hiện sự ưu tiên thanh toán nợ cho doanh nghiệp nào trước, doanh nghiệp nào sau, vì ở đây k phải là quan hệ "giao dịch có bảo đảm phải đăng kí".
2, "Lý thuyết chấp nhận rủi ro" của bạn không thoả đáng, hãy thử đặt mình vào địa vị của họ, bạn sẽ luôn chắc chắn rằng quyền lợi của bạn phải được bảo đảm, bởi lẽ sẽ chẳng có ai chấp nhận điều rủi ro về mình cả (trừ khi như người đó có vấn đề về tâm thần). Các thành viên hợp danh chỉ đồng ý cho thành viên hợp danh còn lại là thành viên hợp danh của công ti hợp danh khác, hay chủ doanh nghiệp tư nhân khác khi biết rõ rằng tài sản của thành viên hợp danh đó thừa sức đảm bảo cho  khoản nợ của công ti hiện thời.
3, Lý luận của bạn sẽ không được các chủ nợ của công ty chấp nhận, vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, việc bạn bắt các chủ nợ phải lấy nợ sau các chủ nợ khác là một điều phi lí, (như trên đã nói điều này chỉ đúng trong thứ tự lấy nợ do đăng kí giao dịch bảo đảm) là một nhà lập pháp, chúng ta cần sự công bằng cho tất cả các bên, cho dù k tuyệt đối nhưng ít nhất không để ai phải "quá thiệt thòi" .
4, Một điều nữa mà bạn không nói ở đây đó chính là "thủ tục tư pháp" đối với vụ phá sản này. Bạn phải chú ý một điều rằng, luật phá sản chủ yếu hướng tới bảo vệ các chủ nợ trước khi nghĩ đến chuyện giải phóng cho con nợ
 
   
     
  tieungaogiangho 25/02/2009) Có ích: 0/0 Có ích  Không có ích  
 
Mục đích của việc phát hành các loại chứng khoán của các công ty là để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi vào mục đích kinh doanh, sinh lợi.

Đối với các doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh thì chủ doanh nghiệp và các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là khối tài sản của chủ doanh nghiệp (các thành viên hợp danh trong công ty hợp danh) với khối tài sản của doanh nghiệp sẽ không có sự tách bạch và cũng không thể xác định được số vốn được phép và không được phép đưa vào kinh doanh. Chủ doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn vốn này vào các mục đích cá nhân. Như vậy thì mục đích đầu tư sinh lợi của việc phát hành chứng khoán sẽ không đạt được.

Một nguyên nhân nhỏ nữa (đối với việc doanh nghiệp tư nhân phát hành cổ phiếu) là do doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu duy nhất. Khi tiến hành phát hành cổ phiếu thì mặc nhiên những ngưòi nắm giữ trái phiếu cũng đồng thời là chủ của doanh nghiệp. Điều này là không thể.

 
   
     
  ladyfirsttdbcn 30/11/2008) Có ích: 0/0 Có ích  Không có ích  
 
Tại sao doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh lại không đựoc phát hành cổ phần?
 
   
     
  chikn 06/09/2008) Có ích: 1/2 Có ích  Không có ích  
 
Theo Khoản 1 Điều 133 LDN 2005 thì "thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của cty khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại..."

Như vậy về nguyên tắc, pháp luật không cho phép một thành viên hợp danh được làm thành viên hợp danh của cty khác hoặc làm chủ doanh nghiệp tư nhân vì "một khối tài sản không thể chịu trách nhiệm vô hạn 2 lần". Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho chủ nợ của cty hợp danh.

Tuy nhiên pháp luật vẫn tôn trọng sự thoả thuận của các bên. Cty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp mà pháp luật ít can thiệp đến nội bộ của nó nhất so với các loại hình doanh nghiệp khác. Do đó luật chỉ quy định những nguyên tắc khung, cònlại để cho các thành viên tự thoả thuận về tổ chức nội bộ cũng như quản lí. Nếu như các thành viên hợp danh còn lại đã đồng ý tức là họ đã chấp nhận rủi ro về mình nên luật tôn trọng sự thoả thuận của các bên, do đó nếu hai công ty hợp danh phá sản cùng lúc hoặc cty hợp danh và DNTN cùng phá sản, thì ưu tiên thanh toán sẽ là cho: công ty hợp danh mới và DNTN.

Thanh toán hết nợ mà thành viên hợp danh này còn tài sản mới thanh toáncho cty hợp danh cũ. Lí do vì các thành viên hợp danh của cty hợp danh cũ đã chấp nhận cho thành viên kia được làm thành viên hợp danh cty khác hoặc chủ DNTN thì họ đã tự chấp nhận rủi ro về mình. Do đó tuy luật không có quy định nhưng nếu xảy ra trường hợp như vậy thì có lẽ toà sẽ xử như trên thôi.

 
   
     
  batman2 10/12/2007) Có ích: 1/1 Có ích  Không có ích  
 
Cám ơn sự đóng góp của nguyenchauha va smallphuthuy về công ty hợp danh nhưng mình mong muốn được hiểu sâu sắc hơn. Mình có một vấn đề muốn hỏi là pháp luật Việt Nam không cho phép một người đồng thời là thành viên hợp danh của hai công ty hợp danh, nhưng pháp luật một số nước trên thế giới vẫn cho phép một người đồng thời là thành viên hợp danh của hai công ty hợp danh, vậy trường hợp gì sẽ xẩy ra khi hai công ty đó đồng thời phá sản? Nghĩa vụ về tài sản của các thành viên hợp danh về tài sản sẽ giải quyết thế nào ? (hi vọng các bạn giúp đỡ, mình đã tìm hiểu nhiều nhưng chưa có câu trả lời cho vấn đề này!)

 
   
     
  nguyenchauha 30/11/2007) Có ích: 1/1 Có ích  Không có ích  
 

Xin bổ sung thêm về Công ty hợp danh:

Công ty hợp doanh là công ty trong đó có ít nhất hai người đứng ra thành lập công ty và cùng nhau kinh doanh, cùng nhau góp vốn và công sức để kinh doanh và cùng chia sẻ lợi nhuận lẫn rủi ro. Những người này chịu trách nhiệm điều hành công việc hàng ngày của công ty, trách nhiệm của người này liên đới với trách nhiệm của người khác.

+ Những thành viên chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với công ty gọi là thành viên hợp danh (general partners).
+ Còn những thành viên chỉ góp vốn không được tham gia quản lí công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty gọi là thành viên góp vốn (limited partners). Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm giới hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết.

Theo Luật doanh nghiêp Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
 a) Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn;
 b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

 
   
     
 
     Gửi thảo luận  
     
   
 
( Tối đa1MB)
 
    (Ðể tham gia thảo luận, bạn cần Đăng nhập)  
 
 
 
::  THUẬT NGỮ LIÊN QUAN
 
 
:: CÁC THUẬT NGỮ MỚI
 
 
 
 
 
ĐĂNG NHẬP
  Tên truy cập:
  Mật khẩu:

Quên mật khẩu

Tại sao Saga?

1 Bài viết vàng / 17 Bài viết bạc

  Liên hệ nóng:
YM: sagarina 
sagavietnam 
     Email: info@saga.vn

THUẬT NGỮ MỚI

  Cán cân thanh toán  
  Thu nhập trước lãi vay và thuế  
  Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh  
  Ngân hàng thương mại  
  Báo cáo kết quả kinh doanh  
  Chỉ số vòng quay các khoản phải trả  
  Tỷ lệ tăng trưởng tài sản  
  Hệ số vòng quay các khoản phải thu  
  Bút toán chú thích  
  Sự cạnh tranh giữa các giới tính  

TRA CỨU NHIỀU NHẤT

  Ngân hàng thương mại (164291)  
  Bảng cân đối kế toán (143088)  
  IPO (119847)  
  Giá trị hiện tại thuần (90889)  
  Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (88064)  
  Dòng tiền chiết khấu (87407)  
  Hệ số thị giá và thu nhập cổ phiếu (75698)  
  Thị trường chứng khoán (72517)  
  Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (71744)  
  Khả năng thanh toán nhanh (68622)  

 

 

Đăng ký:216483 (Vàng: 21 - Bạc:11)

Thảo luận:42710

Thuật ngữ tài chính-kinhdoanh:4964

Hỏi đáp kinh tế-kinh doanh:1494

Counter:
hit counter

Chăm sóc kỹ thuật bởi  NVS

TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU  |  SITEMAP |  ĐỐI TÁC  |  ĐIỀU KHOẢN  |  Ý KIẾN  |  LIÊN HỆ/QUẢNG CÁO
Liên hệ quảng cáo:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN IP (IP MEDIA JSC)
Email: info@saga.vn
 
Hà Nội: Tầng 26 Xuân Thủy Tower, 173 Xuân Thủy, Q Cầu Giấy – ĐT: (04) 39446509
TP HCM: Lầu 5, 293 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh - ĐT:(08) 54042168
Giấy phép số 362/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 05/12/2006.
® Ghi rõ nguồn "saga.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.