Tìm kiếm  
 
Thị trường Vốn Cơ hội đầu tư Đối tác Ý tưởng Công nghệ Dịch vụ
Thị trường chứng khoán | Thị trường Bất động sản | Thị trường hàng hóa | Thị trường ngoại hối | Thị trường Vốn quốc tế
Bạn đang ở :  Trang chủ » Thế giới KD » Cơ hội giao thương » Thị trường » Thị trường Vốn quốc tế

KIẾN THỨC KINH DOANH

CUỘC SỐNG

THUẬT NGỮ

 

SỰ KIỆN - CHUYÊN ĐỀ

BÀI HAY

Khủng hoảng tài chính Mỹ - Những mốc chính và Góc nhìn từ Việt Nam
Phân tích mối tương quan giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán thế giới.
Đồng đôla và ảnh hưởng của nó đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
Các công cụ phái sinh và đầu cơ tiền tệ!
Ngân hàng trong cuộc khủng hoảng
IMF và cuộc khủng hoảng: Những ý kiến trái ngược
Cuộc chiến với nhóm đầu cơ tiền tệ
Khi vay nợ nước ngoài không được quản lý
Fed giảm lãi suất, đôla suy yếu… và “hành động” của nhà đầu tư
Những ngày mùa đông ảm đạm - Ngân hàng sẽ còn lo về tính thanh khoản bao lâu nữa?
... Xem toàn bộ

BÀI BÌNH CHỌN

  Khủng hoảng tài chính Mỹ - Những mốc chính và Góc nhìn từ Việt Nam  
  Phân tích mối tương quan giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán thế giới.  
  Kịch bản nào cho thị trường khi lãi suất đồng đôla tiến về 0?  
  Hậu 700 tỷ: thị trường sẽ đi về đâu  
  Anh và châu Âu: Mùa đông tài chính ảm đạm  
  Đằng sau việc PetroChina thành công ty lớn nhất thế giới  
  Những ngày mùa đông ảm đạm - Ngân hàng sẽ còn lo về tính thanh khoản bao lâu nữa?  
  Tiếp tục cắt giảm lãi suất - Liệu FED đã thỏa mãn  
  Đồng đôla và ảnh hưởng của nó đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu  
  Cuộc chiến với nhóm đầu cơ tiền tệ  
... Xem tất cả
 
ĐĂNG NHẬP
  Tên truy cập:
  Mật khẩu:

Quên mật khẩu

Tại sao Saga?

1 Bài viết vàng / 17 Bài viết bạc

  Liên hệ nóng:
YM: sagarina 
sagavietnam 
     Email: info@saga.vn

 

Người gửi: thinhktt  --   25/02/2008 12:53 AM    

Phân tích mối tương quan giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán thế giới.

Bài này thuộc sự kiện/chuyên đề: Kiến thức chứng khoán

( Bình chọn: 10   --  Thảo luận: 7 --  Số lần đọc: 11376)

I-  Mục tiêu phân tích:
  • Nhằm đánh giá ảnh hưởng của những biến động thị trường thế giới có ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam hay không? Và ảnh hưởng như thế nào?
  • Dự báo được những biến động của thị trường Việt nam qua sự biến động của thị trường thế giới, từ đó có thể đưa ra những chính sách thích hợp để điều chỉnh khi những cuộc khủng hoảng của thị trường tài chính trên thế giới xảy ra.
II-  Nội dung phân tích.

Khi phân tích sự tương quan giữa các thị trường ta thường xem xét chúng có biến động như thế nào? Có cùng chiều hay ngược chiều, hay không có mối tương quan nào với nhau, mà biến động của thị trường thì phần lớn được phản ánh trên các chỉ tiêu về giá và khối lượng. Ở đây ta đi xem xét sự biến động về giá. Cụ thể xem xét sự biến động giữa chỉ số VN-Index với các chỉ số của các thị trường trên thế giới. như DowJones, S&P500 (thị trường Mỹ), DAX (châu Âu), NIKKEI (châu Á) ...

Bước đầu ta xem xét mối tương quan giữa chỉ số Vn-Index và chỉ số S&P 500.

1. So sánh chỉ số Vn-Index với chỉ số S&P 500.

VN_SP500.jpg

Qua xem xét đồ thị ta thấy chúng có cùng xu hướng lên. Tuy nhiên biên độ khác nhau. 

Ma trận hiệp phương sai của VN-Index và S&P500.

 

VN-Index

S&P500

VN-Index

7852.392

1607.251

SP500

1607.251

1796.361


Trong lý thuyết xác suất và thống kê, hiệp phương sai là độ đo sự biến thiên cùng nhau của hai biến ngẫu nhiên. (khác với phương sai chỉ đo độ biến động của một biến)

Hiệp phương sai ở trên thể hiện mối quan hệ giữa sự biến thiên của hai chỉ số VN-Index và S&P500. Hiệp phương sai dương có nghĩa độ dao động của các chỉ số này cùng hướng (tăng hay giảm)

Hệ số tương quan của Vn-index và S&P 500 là 0,427943

Hệ số tương quan phản ánh mức độ kết hợp tuyến tính giữa hai chỉ số VN-Index và S&P500

Khi xem xét tới sự tương quan của hai chỉ số trên ta đi xem xét quan hệ nhân quả giữa chúng. Ta sẽ xem xét cách tiếp cận của Granger đối với vấn đề này. Tư tưởng như sau: Nếu biến X(Closed_S&P500) gây ra sự thay đổi của biến Y(VN-Index), thì sự thay đổi của X sẽ có trước sự thay đổi của Y, với hai điều kiện phải có được đó là:

Thứ nhất nếu X giúp cho việc dự đoán Y tức là trong hồi quy của Y đối với các giá trị trễ của Y và những giá trị trễ của X như là các biến độc lập, sẽ đóng góp một cách có ý nghĩa vào khả năng giải thích của hồi quy.

Thứ hai là Y không giúp cho dự đoán của X. Vì rằng nếu X giúp cho dự đoán của Y, và Y lại giúp cho dự đoán X thì điều này dường như là có một số biến khác đang gây ra sự thay đổi của cả X và Y. 

Để kiểm định xem liệu X có gây ra sự thay đổi của Y hay không, ta tiến hành như sau:

Trước hết ta kiểm định giả thiết H: X  không gây ra sự thay đổi của Y, nhờ ước lượng hồi quy sau:

Hồi quy ràng buộc:
      (1)

Hồi quy hẹp:           
(2)

Sử dụng tổng bình phương các phần dư từ mỗi hồi quy trên tính thống kê F, và kiểm định xem nhóm hệ số có khác không  một cách có ý nghĩa không? Nếu chúng khác không một cách có ý nghĩa thì ta từ bỏ giả thiết “X không gây ra sự thay đổi của Y”.

Trong đó:
X= Closed(S&P500)
Y= Closed(VN-Index)
Y: tương ứng là các biến trễ thời kỳ i của Closed(VN-Index)
X: tương ứng là các biễn trễ thời kỳ i của Closed(S&P500)
U: là yếu tố ngẫu nhiên.
n là số quan sát = 486 (mẫu số liệu từ ngày 02/01/2006 tới ngày 30/11/2007 với số liệu 5 ngày một tuần).

(*) Ở đây ta lấy m = 4 ta  thử xem xét trễ 4 thời kỳ
   
Từ ước lượng các mô hình (1) và (2) bằng phần mềm EVEIW ta có  (trong đó  tương ứng là tổng bình phương các phần dư ước lượng được từ mô hình (1), (2)

Từ đó tính được kiểm định   


= 4,9711 < F(m, n-2m)=5.62
Vậy không có cơ sở bác bỏ giả thiết H  hay nói cách khác chỉ số S&P500 không ảnh hưởng gì tới chỉ số VN-Index.

(*) Ta thử xét với trễ 2 thời kỳ hay m=2 tương tự ta có

      

Ta tính được giá trị kiểm định  F= 5,0688 <  F(2, 482)=19.5

Vẫn chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết Ho hay nói cách khác có thể coi chỉ số S&P500 không ảnh hưởng gì tới chỉ số VN-Index.

Vậy ta có thể kết luận rằng Chỉ số S&P 500 không có ảnh hưởng gì tới sự biến động của chỉ số VN-Index, tuy nhiên sự biến động của chúng cũng tương đối giống nhau qua các thống kê hiệp phương sai và thống kê hệ số tương quan.

2) so sánh VN-Index với chỉ số NIKKIE (Châu Á).

Ta xem xét đồ thị :

VN_Nikkie.jpg

Xem xét đồ ta thấy độ biến động của chỉ số VN-Index và chỉ số NIKKIE biến động tương đối giống nhau.

Tương tự như trên tiếp theo ta đi xem xét các thống kê.

Hệ số tương quan của VN-Index và NIKKIE = 0.597881 > 0  thể hiện mức kết hợp tuyến tính giữa VN-Index và NIKKIE

Ma trận hiệp phương sai.

 

VN-Index

NIKKIE

VN-Index

74643.3069085

146805.483742

NIKKIE

146805.483742

807727.266905

 
Tương tự như phần trên kiểm định quan hệ nhân quả VN-Index với S&P500 ta kiểm VN-Index với NIKIE.

Giả thiết : Chỉ số NIKKIE không gây ảnh hưởng tới chỉ số VN-Index

 Ta được giá trị kiểm định F=2.327 < F(m, n-2m)=5.63

Vậy chưa có cơ sở để bác bỏ giả thiết có nghĩa là chỉ số Nikkie không gây ảnh hưởng tới chỉ số VN-Index.

3. Xem xét về mặt lý thuyết:

“Trước hết, nói về giá chứng khoán, cũng như mọi loại hàng hóa thông thường khác, giá cả được hình thành trên cơ sở cung và cầu. Ở các thị trường phát triển, thông tin đầy đủ, giá chứng khoán thường được hình thành dựa trên các phân tích cơ bản dựa vào các báo cáo tài chính, trình độ quản lý, lợi thế kinh doanh, thu nhập kỳ vọng... Còn ở Việt Nam, thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố tâm lý và tính phong trào hơn là xu hướng tập trung phân tích cơ bản.

Nguyên nhân của sự tụt giảm trên thị trường Mỹ chủ yếu là các nhà đầu tư lo ngại về sự gia tăng lạm phát trong nền kinh tế Mỹ, khủng hoảng tín dụng bất động sản dẫn đến dự đoán sự giảm sút trong lợi nhuận quí cuối cùng trong năm. Phần lớn các công ty Mỹ sẽ được dự đoán gần như chắc chắn sụt giảm lợi nhuận trong quí 4 này, đặc biệt là các ngân hàng lớn.

Còn sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam là bởi các nguyên nhân như Ngân hàng Nhà nước quyết tâm thực hiện Chỉ thị 03, nhiều ngân hàng thu hồi nợ cho vay chứng khoán, thông tin về tiến trình IPO bị chậm lại và nhà đầu tư chiến lược định giá thấp cổ phiếu Vietcombank. Ngoài ra, tuy không có thông tin tốt nhưng cũng không có thông tin xấu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tốt với đà tăng trưởng nhanh của cả nền kinh tế. “

(vietbao.vn)

III/ Kết Luận.

Chưa có mối tương quan giữa hai thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường Thế giới. Tuy nhiên, chúng cũng có sự biến động tương đối giống nhau vì nhìn chung thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng rất lớn của sự phát triển của nền kinh tế khi mà nền kinh tế toàn thế giới phát triển kéo theo sự phát triển của thị trường chứng khoán phát triển và ngược lại khi nền kinh tế khủng hoảng ảnh hưởng nhiều tới thị trường chứng khoán làm thị trường chứng khoán thế giới đi xuống…..vậy sự biến động của thị trường Việt Nam và thị trường thế giới tương đối giống nhau là một điều hiển  nhiên.

Nguyễn Văn Thịnh - CSC © SAGA, www.saga.vn

 
Bookmark and Share
  File gắn kèm:
 
  File download:
 
Điểm trung bình:           Tổng điểm: 37/ 10 lượt bình chọn
Bình chọn:
 

+ Thêm vào Bài viết ưa thích +   

+ Xóa bỏ việc nhận tin nhắn thông báo khi có thảo luận mới cho bài viết này +   
 
Bổ sung nội dung cho bài viết và tranh luận( 4)
  thinhktt (27/02/2008 11:57 AM) Có ích: 1/1    
 
© SAGA - Xin đính chính lại một số điểm -  Rất cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến! Mọi người thông cảm mình đã gửi nhầm bản chưa sửa lên Saga. Xin đính chính lại một vài chỗ. Tiêu đề là phân tích mối ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường Chứng khoán thế giới. Và câu kết luận là Thị trường chứng khoán Thế giới không có ảnh hưởng gì tới thị trường Chứng khoán Việt Nam. (Ở đây mình dùng kiểm định quan hệ nhân quả.)

- Để giải cho câu cần có một mô hình logic của bạn Dr.Vuong. Ở đây mình sử dụng Kiểm định quan hệ nhân quả (một phần trong kinh tế lượng).

- Giải thích cho ý thứ 2 của bạn Dr.vuong. Chính vì VnIndex là một tổ hợp (composite) của các cổ phiếu vì vậy ta có thể coi nó như một cổ phiếu. Vì vậy, giá kỳ vọng của nó ngày hôm nay không thể bằng giá kỳ vọng của nó ngày hôm trước. Mặt khác ở đây mình chỉ dùng hồi qui đơn giản, nên không cần phải có điều kiện là chuỗi dừng (stationary). Mắc khác cũng không sử dụng gì tới các thống kê ADF.

- Còn để trả lời cho câu nói "Con số chẳng có ý nghĩa gì đằng sau nó không phải là một lý thuyết kinh tế".  Ở trong bài viết mình cũng xét tới về mặt lý thuyết. Mọi ngưòi hãy cùng đi vào xem xét sâu xa nguyên nhân thị trường chứng khoán Việt Nam và Thị trường Chứng khoán Thế giới Tăng hay giảm là do cái gì thì sẽ rõ nó có ảnh hưởng hay không.

- Ngoài ra HSBC vừa qua cũng có một bản báo cáo về ảnh hưởng của thị trường thế giới tới thị trường Việt Nam. Ở đây mình muốn đưa giải thích từ mặt lý thuyết về mặt kinh tế lượng và thống kê để đưa ra những kết luận thoả đáng nhất.

 
   
     
  zTranTriDung (25/02/2008 09:12 PM) Có ích: 1/1    
 
Bạn Thịnh thân mến, bỏ công sức ra thực hiện các tính toán để rồi nhận được một kết quả sai thì không vui rồi. Nhưng bạn chớ buồn nhé. Đây cũng là loại sai lầm phổ biến, nếu không thế, hẳn đã không có một thuật ngữ dành cho nó- spurious relationship, như bạn kienvnis đã chỉ ra. Bài viết của bạn nhắc tôi nhớ câu lưu ý của GS Jim Riedel "con số chẳng là gì nếu đằng sau nó không phải là một lý thuyết kinh tế"
 
   
     
  zVuong (25/02/2008 06:34 PM) Có ích: 3/3    
 
© SAGA - Kiểm định bất hợp lệ -  Bạn thân mến, rất khích lệ bạn trong việc tìm kiếm sự tương quan, tuy vậy, phải ghi nhận ý kiến của kienvnis rất hữu ích. Bạn cần có một mô hình (mà đằng sau nó là một lô-gích xác đáng) về quan hệ kinh tế có thể xảy ra. Chẳng hạn, nếu là tương quan chỉ số thì phải bắt đầu bằng sự liên thông tiền bạc, tâm lý, phân tán danh mục đầu tư hay chỉ định dòng vốn ra vào từ các TTCK khác với Việt Nam. Bạn đang "thả lỏng" vấn đề cực kỳ quan trọng, và nhảy ngay vào kiểm định.

Thứ hai, kiểm định này bất hợp lệ vì dãy Index là một composite của các giá chứng khoán, và bản thân nó có hành vi như một giá chứng khoán, người ta vẫn gọi là composite hay synthetic. Nói như vậy thì và trong trường hợp này bạn sẽ có . Ngay lập tức, kiểm định của bạn vô nghĩa vì rơi vào trường hợp nghiệm đơn vị mà tại đó các thống kê Augmented Dickey-Fuller bị vô nghĩa, dãy số "in levels" bị bùng nổ (explosive time series).

Việc cần làm số một là lấy sai phân bậc nhất của loga cơ số nê-pê của level series để kiểm định ADF để đảm bảo stationary rồi mới tiến hành hồi quy được. Chúc bạn tìm thấy điều gì đó hữu ích.

Thân mến.

 
   
     
  kienvnis (25/02/2008 06:07 PM) Có ích: 4/4    
 
© SAGA - Spurious relationship -  Trong lý thuyết thống kê, khi phân tích sự tương quan của 2 thứ với nhau, thì tính mấy cái chỉ số như bài này và sau đó kết luận "statistically they correlate positively or negatively to each other..." Nhưng trong kinh tế, tài chính, xã hội... thì trước khi làm các test này, cần xem các vấn đề này có cùng chung một gốc, hay chịu cùng 1 sự ảnh hưởng nào hay không nếu không thì các sự tương quan sẽ được termed as spurious relationship, nhìn rất hay về mặt con số thông kê, nhưng rất không ổn về mặt ý nghĩa thực tiễn. Ví dụ tại sao không xem chỉ số Vn-Index có mối quan hệ nào với chỉ số mực nước sông Hồng, cũng có thể correlated statistically.
 
   
     
 
Thảo luận (3) Thành viên ưa thích (6)
Trang trước   -  1/1  -   Trang sau
 
  Huongconuong (20/03/2008 11:02 AM)  
 
Theo mình thì bài viết này như thế là đầy đủ vì ở đây mục đích của bạn Thịnh là chỉ ra mối tương quan giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán thế giới. Bài viết này bạn Thịnh đã bỏ ra khá nhiều công sức mặc dù đôi chỗ tớ thấy không có hợp lí lắm. Nhưng tớ vẫn đánh giá bài viết hay vì nó thực sự bổ ích ^_^
 
   
     
  Lahien (27/02/2008 10:47 AM)  
 
Bạn Thịnh thân mến! Bài viết của bạn rất hay và thực sự bổ ích đối với nhà đầu tư trong thị trường đang ảm đạm hiện nay đấy. Hãy tiếp tục nghiên cứu để chia sẻ kiến thức cho mọi người nhé! Cảm ơn bạn.
 
   
     
  doluongtruong (26/02/2008 09:49 AM)  
 
Cảm ơn lời giải thích của Dr.Vương. Thông tin thật sự rất hữu ích.
 
   
     
 
     Gửi thảo luận (Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. Nếu bạn chưa có bộ gõ Tiếng Việt, nhấn vào đây  
     
Tiêu đề 
   
 
( Tối đa1MB)
 
    (Để tham gia thảo luận, bạn cần đăng nhập)  
 
 
 
:: CÁC BÀI LIÊN QUAN
Danh sách các công ty chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán
Warren Buffett nghĩ gì trước khi ra quyết định đầu tư?
Chứng khoán phái sinh, không thể chậm trễ
Các văn bản pháp lý về quyền chọn chứng khoán
Thị trường chứng khoán khởi nguồn từ đâu?
Các nhân tố tác động đến quyết định đầu tư chứng khoán
Lợi suất chứng khoán chính phủ và lãi suất ngân hàng
Qui chế Bù trừ và Thanh toán chứng khoán
Thông đồng đầu tư trên thị trường chứng khoán
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Những chỉ số chứng khoán mới tại Việt Nam
Xin tài liệu về chứng khoán hóa
Thị trường chứng khoán và bàn tay hữu hình
Chỉ số chứng khoán Đài Loan
3 nhóm nhà đầu tư chứng khoán
ĐCSVN- Chứng khoán hóa có giúp giải quyết rủi ro vay nợ bất động sản?
Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ
NASD: Những sai lầm trong đầu tư chứng khoán
Chứng khoán có thế chấp đảm bảo bằng tài sản thương mại
Danh sách các công ty chứng khoán và địa chỉ website
Khi người khổng lồ... lâm bệnh: Phần I - Cái bong bóng nhà đất - chứng khoán
Rủi ro niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Những bài học từ thị trường chứng khoán quốc tế
Sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam - thuận lợi ở điểm nào?
Làm gì khi chứng khoán lao dốc
Hệ thống lưu ký chứng khoán
Môi giới chứng khoán
Thị trường chứng khoán và cuộc khủng hoảng
Khi các danh nhân chơi chứng khoán
Phương pháp dùng biểu đồ trong phân tích kỹ thuật để đầu tư chứng khoán?
Thị trường chứng khoán VN: Bàn tay thiếu ngón
Quản lý tài khoản tiền mặt và tài khoản chứng khoán
Chương trình quản lý tài khoản tiền mặt và tài khoản chứng khoán
Thị trường bất động sản: Một góc nhìn từ dân chứng khoán
Quy định mới trong cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán
Ứng dụng Excel và Crystal Ball trong phân tích chứng khoán
Đầu tư chứng khoán: chuyện không đơn giản
Chứng khoán đơn giản như cơm bình dân?
VN-Index, Chỉ số chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Lô chứng khoán
Thị trường chứng khoán Việt Nam với các đợt IPO
Quyết định số 420/QĐ-TTGDHN (HASTC): Quy chế niêm yết chứng khoán trên HASTC
Luật chứng khoán và nghị định hướng dẫn
Bộ Tài chính chuẩn bị ban hành thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
Môi giới chứng khoán toàn phần - Môi giới trọn gói
Môi giới chứng khoán bán phần - Môi giới chiết khấu
Thủ tục phát hành chứng khoán trên thị trường Mỹ
QUY CHẾ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN: Tạo sự đồng bộ về pháp lý trong hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
Phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán: Góp phần đảm bảo chất lượng và tính công bằng trên thị trường
Khái niệm cơ bản thị trường chứng khoán
Phân tích chứng khoán
Chứng khoán kho bạc
Khủng hoảng kinh tế và giá chứng khoán
Nói thêm về bản chất kinh tế của chứng khoán phái sinh futures và options
Mấy loại phái sinh chứng khoán phổ biến trên thế giới và trong sách
Chứng khoán hóa
Câu hỏi về phân tích chứng khoán
Chứng khoán niêm yết
Các chỉ số trong đầu tư chứng khoán
Làm cách nào để có thể trở thành 1 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Ứng dụng CNTT trong ngành chứng khoán
Chứng khoán ảo-Tri thức, trải nghiệm thật?
Đầu cơ chứng khoán
Định lý biểu diễn Martingale - Phái sinh chứng khoán-Bản gốc
Ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới đến Việt Nam
Định lý biểu diễn Martingale - Phái sinh chứng khoán
Nghịch lý P/E và ROE trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Phân tích tổng quan để nhìn nhận xu thế thị trường chứng khoán sau ngày 14/9/2007
Các "trường phái" chính trong phân tích chứng khoán
Dữ liệu thị trường chứng khoán Việt Nam dùng trong Metastock
Khớp lệnh liên tục - nhà đầu tư nhỏ lẻ có nên trực tiếp giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Lãi suất ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào?
Quy trình niêm yết chứng khoán
Vai trò của tổ chức định mức tín nhiệm tại các thị trường chứng khoán đang nổi
Một số lợi ích đối với các công ty nước ngoài khi niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Nhật Bản
Ngân hàng và chứng khoán của ngân hàng là đặc biệt hay không?
Mô hình nào dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro trên thị trường chứng khoán
Hoạt động cầm cố chứng khoán và chỉ thị 03 của NHNN
Dùng “Sóng Elliott và số Fibonacci” để dự đoán xu hướng giá chứng khoán
Những hạn chế của công ty chứng khoán
Tập hợp kinh nghiệm cho người tham gia đầu tư chứng khoán P.9
Chuyển động Brown và thị trường chứng khoán
Phái sinh chứng khoán: Xét cấu trúc giản dị nhất
Một thoáng về phái sinh chứng khoán: 2 khái niệm chủ chốt
Tìm hiểu thêm về thị trường chứng khoán Hoa Kỳ
Những chuyên gia phân tích chứng khoán xuất sắc nhất phố Wall
Scandal chứng khoán: Làm lợi từ thảm họa quốc gia
Tập hợp kinh nghiệm cho người tham gia đầu tư chứng khoán - P.9 - Bán và cắt giảm thua lỗ
Bong bóng và sụp đổ - Sụp đổ thị trường chứng khoán 1987
Cổ phiếu giảm giá - cái bẫy nguy hiểm nhất trên thị trường chứng khoán
Tập hợp kinh nghiệm cho người tham gia đầu tư chứng khoán - P.7
Tập hợp kinh nghiệm cho người tham gia đầu tư chứng khoán - P.6
Thành lập công ty chứng khoán
Tập hợp kinh nghiệm cho người tham gia đầu tư chứng khoán - P.5
Tập hợp kinh nghiệm cho người tham gia đầu tư chứng khoán - P.4
Thị trường chứng khoán trong mắt người không chuyên
Chứng khoán ưu đãi hạng nhì
Nhật ký của một tay chơi chứng khoán trẻ tuổi năm 1929
Tập hợp kinh nghiệm cho người tham gia đầu tư chứng khoán - P.3
Tập hợp kinh nghiệm cho người tham gia đầu tư chứng khoán - P.2
Tập hợp kinh nghiệm cho người tham gia đầu tư chứng khoán - P.1
Ảnh hưởng của WTO tới thị trường chứng khoán Việt Nam
EURONEXT - Trung tâm giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới
Sàn giao dịch chứng khoán Euronext
Tăng trưởng luỹ tích: Bản chất của đầu tư Chứng khoán thắng lợi
Thủ thuật của các đại gia trên sàn chứng khoán
Chứng khoán công ty sáp nhập
Chứng khoán vô danh/đích danh
Thông tin và thị trường chứng khoán
Xếp hạng tín dụng và thị trường chứng khoán
Sàn giao dịch chứng khoán
Nguyên tắc thanh toán chứng khoán DVP
Lưu ký chứng khoán
Bù trừ chứng khoán và tiền
Định đề mới biểu diễn Martingale và trong phòng ngừa rủi ro chứng khoán
Thành lập công ty chứng khoán cần gì?
Suy nghĩ về cái bong bóng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Mối quan hệ giữa giá Vàng và Chứng khoán
Sách tham khảo về ngân hàng và chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Chứng khoán bảo đảm bằng tài sản
Xanhdica bao mua chứng khoán
Phân phối chứng khoán
Chứng khoán bổ sung
Đặt cọc mua chứng khoán
Cầm cố chứng khoán
Thị trường chứng khoán dưới góc nhìn thị trường bất động sản
Lý thuyết Thị trường Hiệu quả với Thị trường Chứng khoán
Chỉ số chứng khoán
Giao dịch chứng khoán ngoài giờ
Tập hợp trao đổi và nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam
Chứng khoán phái sinh là gì?
Chứng khoán chống lạm phát
Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq
Sàn giao dịch chứng khoán New York
Chứng khoán
Chứng khoán hóa
Sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ
Chứng khoán đầu đàn
Nghiên cứu thông tin để đầu tư chứng khoán
Chứng khoán là tư bản giả?
GIẢI MÃ BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN
Chơi chứng khoán
Thuật ngữ về chứng khoán
Chứng khoán phái sinh
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG DỰ BÁO GIÁ CHỨNG KHOÁN TRÊN TTCK
Năm nguyên tắc đầu tư chứng khoán thành công
Những "kỹ xảo" trên sàn chứng khoán
Các chỉ số chứng khoán "nói" gì?
Mô hình đo lường rủi ro chứng khoán
Mười nguyên tắc trong đầu tư chứng khoán
Đầu tư chứng khoán: khoa học hay nghệ thuật?
Bàn về ảnh hưởng của việc cầm cố chứng khoán... chơi tiếp
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Đài Loan
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Hàn Quốc
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Thái Lan
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Bungaria
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Ba Lan
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Trung Quốc
Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hong Kong
Một số sai lầm của các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam
Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Singapore
Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ (NYSE & NASDAQ)
Niềm tin: yếu tố quan trọng nhất của thị trường chứng khoán
Bài học Livedoor với thị trường chứng khoán Việt Nam
Khái niệm về thị trường chứng khoán
Đầu tư chứng khoán
 
 
:: CÁC BÀI MỚI TRONG NGÀY
 
 
:: CÁC BÀI TIẾP THEO
Ngân hàng trong cuộc khủng hoảng
Tiếp tục cắt giảm lãi suất - Liệu FED đã thỏa mãn
Anh và châu Âu: Mùa đông tài chính ảm đạm
Đằng sau việc PetroChina thành công ty lớn nhất thế giới
Những thương vụ quốc tế tuần 29/11/2007
Những ngày mùa đông ảm đạm - Ngân hàng sẽ còn lo về tính thanh khoản bao lâu nữa?
 
 
 
 

Đăng ký:216483 (Vàng: 21 - Bạc:11)

Thảo luận:42710

Thuật ngữ tài chính-kinhdoanh:4964

Hỏi đáp kinh tế-kinh doanh:1494

Counter:
hit counter

Chăm sóc kỹ thuật bởi  NVS

TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU  |  SITEMAP |  ĐỐI TÁC  |  ĐIỀU KHOẢN  |  Ý KIẾN  |  LIÊN HỆ/QUẢNG CÁO
Liên hệ quảng cáo:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN IP (IP MEDIA JSC)
Email: info@saga.vn
 
Hà Nội: Tầng 26 Xuân Thủy Tower, 173 Xuân Thủy, Q Cầu Giấy – ĐT: (04) 39446509
TP HCM: Lầu 5, 293 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh - ĐT:(08) 54042168
Giấy phép số 362/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 05/12/2006.
® Ghi rõ nguồn "saga.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.