Tìm kiếm  
 
Thị trường Tài chính quốc tế Công cụ Kĩ thuật tài chính Qui hoạch Cấu trúc vốn Kế toán-Kiểm toán Tổ chức tài chính
Tổng quan thị trường tài chính | Thị trường sơ cấp | Thị trường thứ cấp | Ngân hàng | Tổ chức tài chính phi ngân hàng
Bạn đang ở :  Trang chủ » Kiến thức KD » Tài chính » Thị trường » Ngân hàng

Tin Tức Kinh Tế - Tài Chính

Saga-Việc Làm

THẾ GIỚI KINH DOANH

CUỘC SỐNG

THUẬT NGỮ

 

SỰ KIỆN - CHUYÊN ĐỀ

BÀI HAY

Quy trình tín dụng của ngân hàng
Vai trò và chức năng của ngân hàng trung ương (Bài 2)
Ngân hàng thương mại và vai trò của ngân hàng thương mại (Bài 3)
Ngân hàng là gì?
Hoạt động Marketing của các Ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Tổng quan về Ngân hàng và các dịch vụ Ngân hàng (Phần 1)
Cách xác định hạn mức tín dụng (phần 2)
Thuê tài chính và những điều doanh nghiệp cần biết
Cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại
Tổng quan về Ngân hàng và các dịch vụ Ngân hàng (Phần 2)
... Xem toàn bộ

BÀI BÌNH CHỌN

  Cục Dự trữ liên bang Mỹ: Ngân hàng Trung ương tư hữu  
  Sự ra đời của ngân hàng trung ương  
  Quy trình tín dụng của ngân hàng  
  Thuê tài chính và những điều doanh nghiệp cần biết  
  Một số biện pháp Kiểm soát tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát và hạn chế rủi ro tín dụng  
  Lịch sử ngành ngân hàng thế giới  
  Cách xác định hạn mức tín dụng (phần 2)  
  Vai trò và chức năng của ngân hàng trung ương (Bài 2)  
  FED - Vì sao quan trọng?  
  ĐCSVN - Ngân hàng Việt Nam trước vận hội và thách thức mới  
... Xem tất cả
 
ĐĂNG NHẬP
  Tên truy cập:
  Mật khẩu:

Quên mật khẩu

Tại sao Saga?

1 Bài viết vàng / 17 Bài viết bạc

  Liên hệ nóng:
YM: sagarina 
sagavietnam 
     Email: info@saga.vn

 

Người gửi: trantrivns  --   16/06/2009 02:08 PM    

Cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước

( Bình chọn: 0   --  Thảo luận: 3 --  Số lần đọc: 19789)

118.gifĐiều hành lãi suất cho vay là một hoạt động vô cùng quan trọng trong lĩnh vực quản lý thị trường tài chính của Ngân hàng Nhà nước. Điều này được thể hiện rõ nét trong thời điểm vừa qua và cả hiện nay khi mà nền kinh tế đi từ lạm phát sang giảm phát.

Trong quá trình hội nhập quốc tế, chúng ta từng bước nới lỏng các rào cản mang tính hành chính để trả về cho nền kinh tế vận hành theo đúng các quy luật vốn có của nó. Và một trong những lĩnh vực thể hiện rõ cơ chế này là chính sách điều hành lãi suất huy động vốn và cho vay của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Đối với lãi suất huy động vốn, NHNN quy định thông qua các lần điều chỉnh sau:

(i) Ấn định mức cố định từ ngày 01/10/1982 theo Nghị định 165/HĐBT ngày 23/9/1982;

(ii) Khống chế chênh lệch bình quân giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay là 0,35%/tháng còn mức cụ thể giao cho các NHTM tự quy định theo Quyết định số 381/QĐ-NH1 ngày 28/12/1995;

(iii) Đến ngày 28/6/1997, lãi suất huy động vốn đã thực sự tuân theo quy luật thị trường khi NHNN hoàn toàn trao quyền cho các NHTM quyết định để phù hợp với thời hạn của từng loại tiền gửi, địa bàn kinh doanh của từng tổ chức tín dụng;

(iv) Hiện nay, ngày 16/5/2008, bằng Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN lãi suất huy động sẽ chính thức bị khống chế trong hạn mức không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do NHNN quy định (trừ trường hợp cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009)

Đối với lãi suất cho vay, tính đến thời điểm này đã trải qua 06 giai đoạn chính sau:

(i) Lãi suất cho vay được ấn định mức cụ thể (Từ ngày 01/10/1982 – 01/7/1987):

- Đặt nền tản cho quy định này là Nghị định số 165/HĐBT ngày 23/9/1982. Theo đó, Nghị định xác định hai chủ thể cho vay là Ngân hàng và Hợp tác xã (HTX) tín dụng.

- Đối với Ngân hàng quy định gồm (i) cho vay vốn lưu động và (ii) cho vay vốn cố định;

- Đối với HTX Tín dụng chia mức cho vay thành mức ngắn hạn và mức còn lại.

(ii) Áp dụng mức trần và sàn đối với lãi suất cho vay (Từ ngày 01/7/1987– 01/01/1996):

- Vào ngày 29/6/1987, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 99-HĐBT quy định (i) cho vay vốn lưu động trong giới hạn 2,4% đến 6%/tháng và (ii) cho vay vốn cố định từ 2,1% đến 5,4%/tháng.

(iii) Áp dụng mức trần lãi suất cho vay (Từ ngày 01/01/1996 – 05/8/2000):

- Với quyết định 381/QĐ-NH1 ngày 28/12/1995, NHNN chính thức bỏ mức sàn mà chỉ áp dụng trần lãi suất cho vay.

(iv) Lãi suất cho vay được vận dụng bằng cơ chế lãi suất cơ bản cộng với biên độ giao động trong từng thời kỳ (Từ ngày 05/8/2000 – 01/6/2002)

- Theo quyết định số 241/2000/QĐ-NHNN1 ngày 02/8/2000, lãi suất cho vay của các NHTM không phải tuân theo mức trần. NHNN chính thức công bố định kỳ lãi suất cơ bản và biên độ giao động. NHTM sẽ tự mình đưa ra các mức lãi suất cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

(v) Lãi suất thỏa thuận (Từ ngày 01/6/2002 – 19/5/2008):

- Theo quyết định số 546/2002/QĐ-NHNN ngày 30/5/2002 lãi suất cho vay được hoàn toàn thả nổi theo nguyên tắc tự do thỏa thuận giữa bên đi vay và NHTM;

- Cũng cần nói thêm rằng, trước đó vào ngày 29/5/2001 NHNN đã chính thức thả nổi lãi suất cho vay bằng USD cho các NHTM theo Quyết định số 718/2001/QĐ-NHNN.

(vi) Áp dụng mức trần lãi suất cho vay (Từ ngày 19/5/2008 đến nay )

- Cũng như quy định tại quyết định 381/QĐ-NH1 ngày 28/12/1995 về mức trần cho vay nhưng tại Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 NHNN đưa ra cách xác định mức trần có khác đó là lãi suất cho vay không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản do NHNN quy định.

bxp40398.jpgQua những lần thay đổi quy định về lãi suất huy động vốn và cho vay. Chúng ta có thể thấy rằng, tương ứng với từng giai đoạn mở cửa và hội nhập. Từ chỗ ấn định mức cụ thể cho đến lúc tự do thỏa thuận. NHNN đã có những quy định phù hợp với tình hình mà cụ thể là ngày càng theo cơ chế tự do hóa lãi suất. Song, qua những lần cải cách và cho đến khi quyết định 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 ra đời, thực sự chúng ta đã quay lại vạch xuất phát của hơn 20 năm trước đó.

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho quyết định này khi đứng trên quan điểm của Cơ quan quản lý vĩ mô chính sách tiền tệ quốc gia như NHNN. Trong số đó, tỷ lệ lạm phát và sức tăng kỷ lục của hệ số CPI hiện nay là một trong những yếu tố chính. Tuy vậy, khi đứng trên phương diện lập pháp có thể nói, Quyết định 16 là cách để NHNN “sửa sai” khi tự cho mình cơ chế riêng bất chấp quy định của Bộ luật dân sự. Tại khoản 1, điều 476, BLDS 2005 quy định «Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng».

Cơ chế lãi suất tự do thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 01/6/2002 nhưng trước đó, BLDS 1995 tại khoản 1, điều 473 «Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 50% của lãi suất cao nhất do Ngân hàng nhà nước quy định đối với loại cho vay tương ứng». Để lý giải cho quyết định trái luật này, tại thời điểm ban hành quyết định số 546/2002/QĐ-NHNN, NHNN cho rằng các tổ chức tín dụng nên áp dụng cơ chế riêng và quy định của BLDS chỉ điều chỉnh quan hệ vay tài sản nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật các tổ chức tín dụng 1997.

Như vậy, để thực hiện đúng chủ trương «nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường và có sự quản lý của Nhà nước», một lần nữa NHNN buộc sự tự do thỏa thuận trong quan hệ tín dụng phải nằm trong khuôn phép và chịu sự điều hành bởi «bàn tay hữu hình». Thật tiếc thay, và cũng một lần nữa chúng ta đã đi ngược tiến trình hội nhập quốc tế.

Thông tin tác giả bài viết:

TRẦN VĂN TRÍ
Phone:  +84 8 8243058
Mobile:  +84 983 789 059
Fax:      +84 8 8242705
Email: tritv@hplaw.com.vn

www.SAGA.vn - trantrivns

 
Bookmark and Share
  File gắn kèm:
 
  File download:
 
Điểm trung bình:           Tổng điểm: 0/ 0 lượt bình chọn
Bình chọn:
 

+ Thêm vào Bài viết ưa thích +   

+ Xóa bỏ việc nhận tin nhắn thông báo khi có thảo luận mới cho bài viết này +   
 
Bổ sung nội dung cho bài viết và tranh luận( 3)
  investorXu (29/11/2009 08:29 PM) Có ích: 2/2    
 
© SAGA - Chia sẻ -  Cái quan điểm lời của ngân hàng là: lãi suất huy động - lãi suất cho vay. Đó là điều sai lầm nặng nề mà hiện nay nhiêu người đang suy nghĩ cho dù cùng cách tính lãi. Cái này bạn phải biết là ngân hàng huy động từ những nguồn vốn nào? Giá huy động không hề là lãi suất.

Theo bạn Trí thì mục đích chính của chính sách nâng tỉ giá và nâng lãi suất cơ bản của NHNN vừa qua thực chất là gì?
 
   
     
  trantrivns (16/07/2009 10:18 AM) Có ích: 2/2    
 
© SAGA - Trả lời bạn tunn233 -  Hoạt động chính của Ngân hàng là huy động vốn và cho vay để lấy phần chênh lệch. Tuy vậy, ngày nay Ngân hàng có rất nhiều nguồn thu "đi theo" hoạt động cho vay của mình.

Trong xu thế phát triển và hội nhập, tỷ trọng nguồn thu của ngân hàng sẽ thiên về dịch vụ cung ứng cho khách hàng hơn là lãi suất cho vay.

Về câu hỏi của bạn, nếu bạn có nghiên cứu về cách tính lãi suất của Ngân hàng thì bạn sẽ thấy có hai khái niệm là LÃI SUẤT ĐƠN và LÃI SUẤT KÉP. Mặc dù huy động vốn với mức 10% nhưng đó là Đơn, trong khi cho vay chỉ giới hạn 10,5% nhưng đó là lãi kép (cách hiểu thông thường là lãi mẹ đẻ lãi con).

Ngoài ra, hiện nay Ngân hàng Nhà nước cũng thả nỗi lãi suất cho vay đối với hình thức vay tiêu dùng (không giới hạn mức lãi trần) và đây là cách các Ngân hàng Thương mại đang đẩy mạnh để có thể "lách" qua ngưỡng 10,5% lãi trần.

Cám ơn bạn. Trần Văn Trí.

 
   
     
  tunn233 (06/07/2009 05:25 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Cho mình hỏi -  Lãi suất huy động đang cán đích 10% trong khi lãi suất cho vay bị hạn chế ở 10.5%, hạn chế cho vay cầm cố chứng khoán, hạn chế mở sàn vàng, vậy NH sẽ kiếm lời ở đâu nếu trần lãi suất cho vay vẫn chưa được điều chỉnh?
 
   
     
 
Thảo luận (0) Thành viên ưa thích (0)
Trang trước   -  1/0  -   Trang sau
 
 
     Gửi thảo luận (Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. Nếu bạn chưa có bộ gõ Tiếng Việt, nhấn vào đây  
     
Tiêu đề 
   
 
( Tối đa1MB)
 
    (Để tham gia thảo luận, bạn cần đăng nhập)  
 
 
 
:: CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
:: CÁC BÀI MỚI TRONG NGÀY
 
 
:: CÁC BÀI TIẾP THEO
Công cụ của chính sách tiền tệ
Nguồn thu lớn nhất - Sử dụng vốn đúng mục đích
Mẫu Bank Loan Proposal
5 lý do nói không với chính sách kết hối
Khi Vietinbank lên sàn - Khuyến nghị
Chỉ tiêu Nhu cầu vốn lưu động trong thẩm định cho vay
FED - Vì sao quan trọng?
 
 
 
 

Đăng ký:216483 (Vàng: 21 - Bạc:11)

Thảo luận:42710

Thuật ngữ tài chính-kinhdoanh:4964

Hỏi đáp kinh tế-kinh doanh:1494

Counter:
hit counter

Chăm sóc kỹ thuật bởi  NVS

TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU  |  SITEMAP |  ĐỐI TÁC  |  ĐIỀU KHOẢN  |  Ý KIẾN  |  LIÊN HỆ/QUẢNG CÁO
Liên hệ quảng cáo:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN IP (IP MEDIA JSC)
Email: info@saga.vn
 
Hà Nội: Tầng 26 Xuân Thủy Tower, 173 Xuân Thủy, Q Cầu Giấy – ĐT: (04) 39446509
TP HCM: Lầu 5, 293 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh - ĐT:(08) 54042168
Giấy phép số 362/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 05/12/2006.
® Ghi rõ nguồn "saga.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.