Tìm kiếm  
 
Thị trường Tài chính quốc tế Công cụ Kĩ thuật tài chính Qui hoạch Cấu trúc vốn Kế toán-Kiểm toán Tổ chức tài chính
Kế toán quản trị | Kế toán tài chính | Kiểm toán
Bạn đang ở :  Trang chủ » Kiến thức KD » Tài chính » Kế toán-Kiểm toán » Kế toán tài chính

Tin Tức Kinh Tế - Tài Chính

Saga-Việc Làm

THẾ GIỚI KINH DOANH

CUỘC SỐNG

THUẬT NGỮ

 

SỰ KIỆN - CHUYÊN ĐỀ

BÀI HAY

Khấu hao và các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định
Vốn cố định và vốn lưu động
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam P.1
Khấu hao tài sản cố định
Một số đặc điểm của kế toán Mỹ
Bàn thêm về vấn đề vốn cố định và vốn lưu động
Hỏi về cách tính và phân bổ chi phí quản lý
Số sách kế toán
Chỉ số Z: Công Cụ Phát Hiện Nguy Cơ Phá Sản và Xếp Hạng Định Mức Tín Dụng (bài 1)
Hạch toán trong doanh nghiệp
... Xem toàn bộ

BÀI BÌNH CHỌN

  26 chuẩn mực kế toán Việt Nam P.1  
  Khấu hao và các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định  
  Chớ coi thường ngôn ngữ của thế giới kinh doanh  
  Bàn thêm về vấn đề vốn cố định và vốn lưu động  
  Chỉ số Z: Công Cụ Phát Hiện Nguy Cơ Phá Sản và Xếp Hạng Định Mức Tín Dụng (bài 1)  
  Thông tin tài chính minh bạch- Hiểu sao cho đúng?  
  Quy tắc 72  
  Vốn cố định và vốn lưu động  
  Những sai sót cần tránh trong công tác kế toán tài chính  
  Tìm hiểu và phân tích mô hình kế toán tinh gọn trong các doanh nghiệp hiện nay  
... Xem tất cả
 
ĐĂNG NHẬP
  Tên truy cập:
  Mật khẩu:

Quên mật khẩu

Tại sao Saga?

1 Bài viết vàng / 17 Bài viết bạc

  Liên hệ nóng:
YM: sagarina 
sagavietnam 
     Email: info@saga.vn

 

Người gửi: kimchi  --   30/11/2010 11:36 AM    

Khấu hao và các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

( Bình chọn: 24   --  Thảo luận: 33 --  Số lần đọc: 348130)

Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do chịu tác động của nhiều nguyên nhân nên TSCĐ bị hao mòn dần. Sự hao mòn này có thể chia thành hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình

 • Hao mòn hữu hình là sự giảm dần về giá trị sử dụng và theo đó giá trị của TSCĐ giảm dần.
 • Hao mòn vô hình là sự giảm thuần túy về mặt giá trị của TSCĐ mà nguyên nhân chủ yếu là do sự tiến bộ của khoa học và công nghệ.

Do vậy, để thu hồi lại giá trị của TSCĐ do sự hao mòn trên, cần phải tiến hành khấu hao TSCĐ. Khấu hao TSCĐ là sự phân bổ dần giá trị TSCĐ vào giá thành sản phẩm nhằm tái sản xuất TSCĐ sau khi hết thời gian sử dụng.

Để thực hiện khấu hao TSCĐ, người ta thường áp dụng một số phương pháp chủ yếu sau:

a) Phương pháp khấu hao tuyến tính cố định (Khấu hao đường thẳng)

Theo phương pháp này, mức khấu hao cơ bản hàng năm của TSCĐ là đều nhau trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ và được xác định như sau:

MK

=

NG

------

T

Trong đó:

MK : Mức khấu hao cơ bản bình quân hàng năm của TSCĐ
NG: Nguyên giá TSCĐ
T: Thời gian sử dụng TSCĐ

Tỷ lệ khấu hao hàng năm (Tk) được xác đinh như sau:

Tk

=

Mk

-----

NG

Hoặc   Tk

=

1

---

T

Nguyên giá TSCĐ bao gồm: giá mua thực tế phải trả (giá ghi trên hóa đơn trừ đi các khoản giảm giá, chiết khấu mua hàng nếu có), các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, các khoản lãi vay đầu tư cho TSCĐ khi chưa bàn giao và đưa vào sử dụng. các khoản thuế và lệ phí trước bạ (nếu có).

Thời gian sử dụng TSCĐ là thời gian doanh nghiệp dự kiến sử dụng TSCĐ. Nó được xác định căn cứ vào tuổi thọ kỹ thuật và tuổi thọ kinh tế của TSCĐ có tính đến sự lạc hậu, lỗi thời của TSCĐ do sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, mục đích sử dụng và hiệu quả sử dụng.

Phương pháp khấu hao này có ưu điểm là việc tính toán đơn giản, tổng mức khấu hao của TSCĐ được phân bổ đều đặn trong các năm sử dụng TSCĐ và không gây ra sự đột biến trong giá thành sản phẩm hàng năm. Nhưng phương pháp này có nhược điểm là trong nhiều trường hợp không thu hồi vốn kịp thời do không tính hết được sự hao mòn vô hình của TSCĐ.

Trong thực tế, để tính khấu hao cho toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp, người ta thường xác định tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân chung. Có nhiều cách xác định tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân của doanh nghiệp nhưng cách xác định thông dụng nhất là theo phương pháp bình quân gia quyền:

       n

Tk  =  ∑(fi.Ti)

          i =1

 


Trong đó:

- f: tỷ trọng của từng loại TSCĐ
- Ti : Tỷ lệ khấu hao của từng loại TSCĐ
- i : Loại TSCĐ


Do đó, mức khấu hao trong kỳ của doanh nghiệp được xác định:

M =

Nguyên giá bình quân TSCĐ phải tính khấu hao

X

Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân chung

b) Các phương pháp khấu hao nhanh: Để thu hồi vốn nhanh, người ta có thể áp dụng các phương pháp khấu hao nhanh. Hai phương pháp khấu hao nhanh thường được sử dụng là phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần và phương pháp khấu hao theo tổng số các năm, gọi tắt là phương pháp khấu hao theo tổng số.

* Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần:

Theo phương pháp này số tiền khấu hao hàng năm được xác định như sau:

Mki    = Gdi   x Tkh

Mki: Mức khấu hao TSCĐ năm thứ i
Gdi: giá trị còn lại của TSCĐ đầu năm thứ i
Tkh: Tỷ lệ khấu hao cố định hàng năm của TSCĐ
                                                                ─
i : thứ tự của các năm sử dụng TSCĐ ( i = 1,n )

Tkh = Tk x Hs

Trong đó:

Tk: Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp tuyến tính
Hs: Hệ số điều chỉnh

Hệ số điều chỉnh được sử dụng ở các nước như sau:

- Hệ số 1,5 đối với TSCĐ có thời gian sử dụng từ 3 đến 4 năm
- Hệ số 2,0 đối với TSCĐ có thời gian sử dụng từ 5 đến 6 năm
- Hệ số 2,5 đối với TSCĐ có thời gian sử dụng trên 6 năm

Ví dụ: Một TSCĐ có nguyên giá là 200 triệu, thời gian sử dụng là 5 năm

Vậy Tk = 1/5 = 20%

Tkh = 20% x 2 = 40%

Mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần được xác định theo bảng sau:Tỷ lệ khấu hao cố định hàng năm cũng có thể tính theo công thức sau:

Tkh

=

         i  

1-

Gci

-----

NG

Trong đó: 

Gci:  Giá trị còn lại của TSCĐ ở cuối năm thứ i
NG:    Nguyên giá của TSCĐ
                                                       -----
i: Thứ tự của năm tính khấu hao ( i = 1, n)

Theo phương pháp số dư giảm dần, do kỹ thuật tính toán nên đến khi hết thời gian sử dụng, TSCĐ vẫn chưa được khấu hao hết. Để khắc phục được vấn đề này, người ta thường kết hợp phương pháp khấu hao tuyến tính ở những năm cuối cùng. Theo ví dụ trên, vào năm thứ 4 và thứ 5 người ta sẽ chuyển sang phương pháp khấu hao tuyến tính với mức khấu hao mỗi năm là:

                   43,2 triệu  : 2  = 21,6 triệu

* Phương pháp khấu hao theo tổng số: Theo phương pháp này, mức khấu hao năm được xác đinh như sau:

                      Mkt = NG  x Tkt

Trong đó:

Mkt: số tiền khấu hao TSCĐ ở năm thứ t
NG: Nguyên giá TSCĐ
Tkt: tỷ lệ khấu hao TSCĐ của năm thứ t
T: Thứ tự năm sử dụng TSCĐ

Có hai cách tính tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp này:

Cách 1:

Tkt =

Số năm sử dụng còn lại của TSCĐ theo thứ tự năm sử dụng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng số các số năm sử dụng còn lại của TSCĐ tính theo thứ tự năm sử dụng

 

Cách 2:

Tkt  =

2(T + 1 – t)

---------------

T (T + 1)

Trong đó: 

T : Thời gian sử dụng TSCĐ
t : Thứ tự năm cần tính khấu hao TSCĐ ( t = 1 – n)

Vẫn với ví dụ trên, nhưng TSCĐ được khấu hao theo phương pháp tổng số thì tỷ lệ khấu hao và mức khấu hao của từng năm như sau:


Ưu điểm của các phương pháp khấu hao nhanh:

- Thu hồi vốn nhanh, giảm bớt được tổn thất do hao mòn vô hình
- Đây là một biện pháp “hoãn thuế” trong những năm đầu của doanh nghiệp

Nhược điểm: Có thể gây nên sự đột biến về giá thành sản phẩm trong những năm đầu do chi phí khấu hao lớn, sẽ bất lợi trong cạnh tranh. Do vậy đối với những doanh nghiệp kinh doanh chưa ổn định, chưa có lãi thì không nên áp dụng các phương pháp khấu hao nhanh

Khấu hao TSCĐ là một yếu tố chi phí trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp nên việc lập kế hoạch khấu hao TSCĐ nằm trong nội dung của công tác lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp

Trước khi lập kế hoạch khấu hao TSCĐ cần xác định được phạm vi khấu hao TSCĐ

a) Phạm vi TSCĐ phải tính khấu hao:

* Các tài sản cố định sau cần phải tính khấu hao là:

 • Các TSCĐ có liên quan đến hoạt động kinh doanh
 • Các TSCĐ ngừng hoạt động để sửa chữa lớn vẫn phải trích khấu hao TSCĐ

* Các TSCĐ sau đây không phải trích khấu hao TSCĐ:

 • Các TSCĐ phúc lợi (câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn tập thể).
 • Những TSCĐ không cần dùng, chưa cần dùng
 • Các TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh.
 • Các TSCĐ thuê vận hành
 • Các TSCĐ chưa khấu hao hết đã hư hỏng

Việc tính khấu hao TSCĐ theo từng tháng được áp dụng theo nguyên tắc tính tròn tháng, tức là TSCĐ tăng lên hoặc giảm đi trong tháng này thì tháng sau mới trích hoặc thôi trích khấu hao. Bởi vậy, nguyên giá TSCĐ cần tính khấu hao ở đầu tháng này chính là nguyên giá TSCĐ cần tính khấu hao ở đầu tháng trước cộng với nguyên giá TSCĐ tăng lên trong tháng và trừ đi nguyên giá TSCĐ giảm đi trong tháng trước. Ta có thể viết công thức tính số khấu hao của từng tháng như sau:

Số khấu hao TSCĐ tháng này = Số khấu hao TSCĐ tháng trước + Số khấu hao tăng thêm trong tháng - Số khấu hao giảm đi trong tháng

www.saga.vn

 
Bookmark and Share
  File gắn kèm:
 
  File download:
 
Điểm trung bình:           Tổng điểm: 99/ 24 lượt bình chọn
Bình chọn:
 

+ Thêm vào Bài viết ưa thích +   

+ Xóa bỏ việc nhận tin nhắn thông báo khi có thảo luận mới cho bài viết này +   
 
Bổ sung nội dung cho bài viết và tranh luận( 31)
  MIMI_SV (03/03/2012 12:33 AM) Có ích: 0/0    
 
chào các anh chị nha!!!!!em là một thành viên mới cuả saga. Mong các anh chị cung saga giúp đỡ em nhiêu nha. Trước tiên em có một thắc mắc muôn hỏi các anh chị mong các anh chỉ giải đáp giúp em với .Khi công ty đưa một TSCĐ tự chế mới hoàn toàn vào sản xuất thì TSCĐ đó có thuộc phạm vi khấu hao không?
 
   
     
  tranganh_phan91 (04/10/2011 05:55 PM) Có ích: 0/0    
 
cộng đồng saga thật tuyệt...cảm ơn mọi người...I LOVE EVERYONE...
 
   
     
  kimchi (24/05/2011 09:49 PM) Có ích: 0/0    
 
@vona: Cái khoản 6tr đó bạn hạch toán vào TK 153, sau đó xuất kho sử dụng thì hạch toán vào TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn. Trích trong 1 năm cũng được, nhưng tính từ thời điểm sử dụng là đầu tháng sau cho hết 12 tháng thì thôi
 
   
     
  vona (23/05/2011 02:18 PM) Có ích: 0/0    
 
Các anh chị giúp em với, cty e chuyên về dịch vụ quảng cáo, cung cấp lắp đặt miễn phí thiết bị quảng cáo cho các quán cafe.Có thể hình dung nó như 1 cái ipad vậy.Chi phí bỏ ra để hoàn thành là khoảng 6 triệu.Cty em định khấu hao hệ thống từng lô sp luôn.Em k biết cái đó mình coi như là TSCĐ hay là CCDC.Em dự tính chọn pp khấu hao đường thẳng,khấu hao trong 1 năm.Mong anh chị cho em lời khuyên.Em mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm.Em chân thành cảm ơn.
 
   
     
  vona (23/05/2011 11:12 AM) Có ích: 0/0    
 
Cty e làm về phần mềm, dự tính khấu hao trong 1 năm thì cho e hỏi e nên chọn khấu hao đường thẳng hay khấu hao nhanh? Vì khấu hao trong 1 năm cũng đã nhanh lắm rồi. Anh chị cho e lời khuyên với. Em cám ơn.
 
   
     
  tofushin (07/05/2011 09:03 AM) Có ích: 0/0    
 
Cho em hỏi, giả sử cho giá trị thu hồi ước tính của TSCD. vậy nếu theo bất cứ 1 phương pháp khấu hao nào thì giá trị thực sự phải khấu hao = (NG - giá trị thu hồi ước tính) phải không ạh?
 
   
     
  thaycung (10/01/2011 12:04 PM) Có ích: 0/0    
 

Cảm ơn bài viết của gaubo! nhưng rõ ràng việc thu hồi vốn nhanh sẽ làm cho quá trình tái đầu tư nhanh hơn, doanh nghiệp có lợi nhiều hơn.

 
   
     
  mymy_1988 (29/12/2010 02:43 PM) Có ích: 0/0    
 

em đang học kế toán doanh nghiệp có anh chị nào đã học rồi thì cho em xin tài liệu với , hiện em dang học về định khoản công cụ dụng cụ, nên rất cần tài liệu nầy , rất mong các anh giúp đỡ em ! thanks ! các anh chị các chị rất nhiều . 

 
   
     
  taiviet (29/11/2010 05:27 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Về khấu hao -  Em chưa hiểu vì sao sử dụng thời gian khấu hao tối thiểu lại không phải là có lợi nhất. Vd: em muốn trốn thuế. Em khấu hao hết 1 loại tài sản cố định trong thời gian quy định tối thiểu của nó. Phần giá trị tài sản còn lại em đem đi bán (bán chui thôi, không có hóa đơn gì cả). Vậy có phải em được lợi hơn hay không? Mong các anh chị giúp em với, em chân thành cảm ơn.
 
   
     
  hunter159 (15/11/2010 02:39 PM) Có ích: 0/0    
 
Đây là khung thời gian sử dụng của TSCĐ bạn dựa vào đó để xác định cho phù hợp với từng loại TSCĐ

KHUNG THỜI GIAN SỬ DỤNG CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

    (Ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009 /TT-BTC

ngày 20/10/2009 của  Bộ Tài chính)

(bảng trong nội dung đính kèm)

Ghi chú:

(1)    Nhà cửa loại kiên cố là loại nhà ở, trụ sở làm việc, nhà văn phòng, khách sạn... được xác định là có độ bền vững Bậc I, Bậc II.

(2)    Nhà cửa khác là nhà ở, trụ sở làm việc, nhà văn phòng... được xác định là có độ bền vững Bậc III, Bậc IV theo quy định của Bộ Xây dựng.
 
 
File gắn kèm:Danh muc tai san co dinh.doc
 
     
  vanhong86vn (11/09/2010 03:16 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Khau hao TSCĐ -  Chào các anh chị!

Cho em hỏi chút : Làm thế nào để mình biết Khấu hao TS là bao nhiêu năm? Ví dụ như : tài sản 10tr thì dược KH la bao nhieu năm, 20tr la bao nhiêu...

Các anh chị biết giúp đỡ em với xin gửi về địa chỉ mail : hong_acountant@yahoo.com.vn

Em cảm ơn nhiều!
 
   
     
  kate170990 (26/08/2010 06:31 PM) Có ích: 0/0    
 
Bây giờ tính khấu hao theo nguyên tắc tròn tháng rồi phải không ạ?
 
   
     
  mynuong872000 (24/08/2010 03:51 PM) Có ích: 0/0    
 
Theo bài viết của các bạn thì phương pháp khấu hao nào cũng có ưu nhược điểm riêng và đem lại lợi ích khác nhau cho tuỳ từng doanh nghiệp. Vậy cho mình hỏi với công ty dịch vụ vận tải thì chọn phương pháp khẩu hao nào sẽ có lợi cho doanh nghiệp hơn? Thanks!
 
   
     
  tuylip1234 (17/05/2010 05:11 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ -  Mọi người cho mình hỏi chút.

TSCĐ đang trong thời gian hoạt động nhưng trong 1 tháng nó chỉ tham gia hoạt động 20 ngày cho bộ phận bán hàng còn 10 ngày không hoạt động vậy chi phí khấu hao của 10 ngày còn lại cho vào TK 811 có đúng không. Cám ơn mọi người nhiều!
 
   
     
  Littlecandy (12/05/2010 05:05 PM) Có ích: 0/0    
 
Đối với doanh nghiệp, phương pháp khấu hao theo số dư giảm làm cho chi phí sản xuất kinh doanh những năm đầu cao, thuế TNDN sẽ ít. Điều này có lợi hơn nhưng cơ quan thuế có quy định về chi phí khấu hao TSCĐ khi tính chi phí được trừ của thuế TNDN. Vậy nên mới có chi phí kế toán và chi phí thuế. Chắc em còn đang là sinh viên nên chưa va chạm vấn đề này rồi.
 
   
     
  thuyhuonggiang (12/05/2010 09:33 AM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Chế độ trích khấu hao với thuế TNDN -  Cho em hỏi về việc trích KH TSCĐ. Đối với việc trích KH sẽ được giảm thuế TNDN, trích càng nhiều thì được hưởng mức giảm thuế TNDN càng nhiều, vậy thì khi mua mới TSCĐ vào những năm đầu công ty trích KH nhiều do TS còn mới sẽ nộp ít thuế TNDN theo phương pháp KH theo số dư giảm dần, nhưng đến những năm cuối TS hết KH thì công ty phải trích KH ít thì lại phải nộp thuế TNDN càng nhiều lên. Vậy cho em hỏi làm thế nào thì hợp lý và có lợi cho công ty.
 
   
     
  huyentrang190 (27/03/2009 10:12 AM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Cho em hỏi -  Thân chào anh, chị,

Anh, chị cho em hỏi em muốn biết về mức khấu hao của một sản phẩm phải làm như thế nào. và vó được khấu hao trong vòng bao nhiêu năm.

VD: em mua một máy tính trị giá của nó là 15.000.000 em sẽ tính mức khấu hao của cái máy nay như thế nào và nó được không hao trong bao nhiêu năm.E là sinh viên vừa ra trường. Rất mong được sự giúp đõ Của anh, chị. Em xin chân thành cảm ơn

 
   
     
  pooh_pooh (13/03/2009 11:50 AM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Thanks nha. -  Cảm ơn bài viết của bạn tongvuongphi. Vấn đề bạn nêu cũng là vấn đề mà mình gặp khi học về khấu hao TSCĐ. Theo Quyết định 166/1999 thì các TSCĐ chưa đưa vào sử dụng thì không tính khấu hao còn theo Quyết định mới 206 thì các TSCĐ dù chưa sử dụng vẫn tính khấu hao. Thầy mình có đặt ra câu hỏi là lý do của sự thay đổi. Cảm ơn, bài viết của bạn là tài liệu tham khảo rất có ích cho mình. Ở đây có bạn nào hiểu về vấn để này có thể giải thích cho mình thêm được không.
 
   
     
  Vicky_39 (13/11/2008 03:12 PM) Có ích: 1/1    
 
© SAGA - Cảm ơn anh gaubo! -  Rất cảm ơn anh - một người trong nghề đã chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người. Những chia sẻ của anh rất có ích cho những sinh viên như em.

Giờ thì em đã hiểu giá của các mặt hàng điện tử khá cao khi mới xuất hiện không phải do người ta khấu hao nhanh các tài sản cố định như máy móc tạo ra nó mà là do bản thân các mặt hàng này có tốc độ hao mòn vô hình lớn như nhanh lạc hậu về công nghệ v.v... và nhiều yếu tố khác.

Những gì em viết trên đây có gì sai sót xin được chỉ giáo.

 
   
     
  gaubo (13/11/2008 11:36 AM) Có ích: 5/5    
 
© SAGA - Viết thêm về khấu hao... -  Góp vui chút về khấu hao tài sản cố định nào!

Một số lầm tưởng về khấu hao tài sản cố định

1. Khấu hao nhanh giúp thu hồi vốn nhanh.Điều này hoàn toàn không đúng. Khấu hao nhanh hay chậm không ảnh hưởng gì tới dòng tiền của doanh nghiệp (ngoại trừ tác động về Thuế), vì thế không thể thay đổi thời gian thu hồi vốn.

2. Khấu hao nhanh sẽ tăng giá thành, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.Thực tế khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh cũng như những lợi thế sẵn có của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh. Khấu hao nhanh hay chậm không làm giảm hay tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

3. Khấu hao nhanh giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh.Quan điểm này có lẽ bắt nguồn từ sai lầm thứ nhất - khấu hao nhanh thu hồi vốn nhanh. Thực tế tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp phụ thuộc vào cơ hội đầu tư trong tương lai, khấu hao nhanh hay chậm không làm thay đổi các yếu tố này.

Ba quan niệm sai lầm về khấu hao này không chỉ xuất hiện trong bài viết chính và các thảo luận ở đây, mà thực tế được viết trong rất nhiều các sách giáo khoa về Kế toán tài chính hiện nay (ngạc nhiên chưa?).

Bản chất của khấu hao tài sản cố định và các yếu tố tác động tới quyết định lựa chọn phương pháp khấu hao.

Bản chất của khấu hao là quá trình phân bổ dần giá trị tài sản cố định vào chi phí trong các kỳ kế toán. Sở dĩ phải khấu hao là để bảo đảm nguyên tắc phù hợp (Matching) trong Kế toán. Nguyên tắc phù hợp nói rằng: khi doanh thu được ghi nhận, thì các chi phí cần thiết để tạo ra khoản doanh thu đó cũng phải được ghi nhận trong cùng kỳ kế toán. Đó cũng là lý do vì sao tài sản cố định không sử dụng trong kỳ thì không phải trích khấu hao (vì không tham gia vào tạo ra doanh thu).

Với bản chất của khấu hao như trên thì, nếu xét thuần tuý về Kế toán, tiêu chí để lựa chọn khấu hao không phải là thu hồi vốn nhanh hay chậm, giá thành cao hay thấp, tăng trưởng nhanh hay chậm. Căn cứ để lựa chọn phương pháp khấu hao phải là bản chất của tài sản, tức là tài sản đó tham gia như thế nào vào quá trình tạo doanh thu của doanh nghiệp. Trong quá trình đó cơ chế hao mòn của tài sản đó như thế nào (ví dụ như thảo luận của bạn Vicky_39 về việc các thiết bị điện tử khi mới trình làng thì giá cao nhưng nhanh chóng mất giá, thì phải sử dụng phương pháp khấu hao nhanh là hợp lý. Tuy nhiên, trao đổi nhỏ với bạn Vicky_39 là đối với các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị địên tử thì các mặt hàng này không phải tài sản cố định của họ, mà là hàng tồn kho, do đó không trích khấu hao).

Xét thuần tuý về mặt nguyên tắc kế toán thì căn cứ lựa chọn phương pháp khấu hao là như vậy. Tuy nhiên, trên thực tế doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp khấu hao dựa trên nhiều tiêu chí khác (không hoàn toàn tuân theo nguyên tắc phù hợp của Kế toán). Một số tiêu chí thường gặp:

 • Nguyên tắc nhất quán (Consistency) trong Kế toán. Nguyên tắc này yêu cầu doanh nghiệp áp dụng nhất quán các phương pháp kế toán qua các kỳ, trừ khi việc thay đổi là cần thiết (có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính). Theo nguyên tắc này, doanh nghiệp không thể thay đổi phương pháp khấu hao liên tục từ kỳ này sang kỳ khác, cho dù phương pháp mới có thể phù hợp hơn (nhưng sự khác biệt không trọng yếu).
 • Trì hoãn việc nộp thuế thu nhập. Trong giới hạn cho phép của luật Thuế, doanh nghiệp có thể trì hoãn khoản thuế phải nộp bằng cách khấu hao nhanh.
 • Chính sách tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đang có nhu cầu phát hành cổ phiếu (IPO hoặc SEO) để huy động vốn thì việc có một báo cáo tài chính “đẹp” có thể sẽ đem lại nhiều thuận lợi. Khấu hao chậm là một trong những cách để có con số lợi nhuận “đẹp” như vậy (giả định ở đây là thị trường không hiệu quả, nên không thể bóc tách được ảnh hưởng của chính sách khấu hao tới lợi nhuận. Giả định này không phải là không có cơ sở bởi chúng ta đã có khá nhiều bằng chứng nghi ngờ tính hiệu quả của thị trường).
 • Quan hệ với các chủ nợ, với các đối tác. Trong các hợp đồng vay nợ (hay hợp đồng với các đối tác khác) thường có các điều khoản yêu cầu doanh nghiệp phải bảo đảm một số chỉ số tài chính ở mức “chấp nhận được”. Trong nhiều trường hợp thay đổi chính sách khấu hao có thể giúp doanh nghiệp tránh vi phạm các cam kết với các đối tác này (thường kèm theo những hậu quả nặng nề về tài chính).
 • Political costs. Trong nhiều trường hợp việc biết “giấu” lợi nhuận thông qua công cụ khấu hao có thể giúp doanh nghiệp tránh được các rắc rối với các cơ quan quản lý, với các nhóm lợi ích khác (công đoàn, hội bảo vệ môi trường, hội chống giết thú vật…), tránh trở thành mục “đánh hội đồng” của các đối thủ cạch tranh. Bài học của Microsoft và Google hiện tại là những ví dụ điển hình về political costs.
 • Agency problem. Các phân tích nêu trên dựa trên giả định người quản lý doanh nghiệp hành động vì lợi ích của chủ sở hữu. Trên thực tế nhà quản lý có thể lựa chọn chính sách khấu hao nhằm tối đa hoá lợi ích của bản thân mình (mặc dù có thể gây tổn thất cho chủ sở hữu). Ví dụ, giảm khấu hao nhằm tăng lợi nhuận, qua đó tăng mức tiền thưởng nhận được. Giảm khấu hao nhằm tăng lợi nhuận để “thổi” giá cổ phiếu trong ngắn hạn, sau đó bán cổ phiếu đang nắm giữ rồi “cao chạy xa bay” trước khi các cổ đông kịp nhận ra vấn đề.

Tóm lại, có muôn vàn yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn phương pháp khấu hao tài sản cố định của mỗi doanh nghiệp (danh sách trên đây chắc chắn là chưa đầy đủ). Sẽ là sai lầm và thiếu sót nếu chỉ đề cập tới “tốc độ thu hồi vốn”, “giá thành”, “tốc độ tăng trưởng”. Đó là chưa kể các quan điểm này còn có chỗ chưa chính xác.

Vài lời góp vui cũng các saganors. Rất vui lòng được tiếp tục trao đổi với các bạn.

 
   
     
  Vicky_39 (12/11/2008 04:11 PM) Có ích: 1/1    
 
© SAGA - Ý kiến -  Cảm ơn tác giả đã mang đến một bài viết chi  tiết và bổ ích. Nhân đây cho em hỏi: có phải các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử như điện thoại di động, ti vi v.v... thường sử dụng phương pháp khấu hao nhanh hay không? Vì theo như em thấy các mặt hàng này khi mới trình làng thì giá cao, còn sau 1 đến 2 năm thì giá giảm tương đối nhiều.

 
   
     
  tongvuongphi (02/10/2008 10:37 AM) Có ích: 3/3    
 
© SAGA - Xin cho mình thắc mắc 1 chút -  Theo như bạn vừa nêu những khoản mục không trích khấu hao là gồm:
 • Những TSCĐ không cần dùng, chưa cần dùng
 •  Các TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên mình thấy 2 vế của bạn viết đối lập với nhau. Đó chính là "Những TSCD không cần dùng, chưa cần dùng thì không trích KH", nhưng sau đó bạn lại nói :"Các Ts cố định đã KH hết nhưng chưa sử dụng vào hoạt động kinh doanh"?!  Chúng ta đã không được trích KH rồi mà tại sao vẫn trích khấu hao được hết khi chưa sử dụng?

Mình không đồng tình với ý kiến của bạn trong bào viết trên. Theo ý kiến của mình thì vẫn trích KH khi chưa đưa vào sử dụng. Bởi vì khi mình mua TSCD thì phải có được xác nhận thời gian trích khấu hao và sau này chính là cơ sở để xác định tài sản _ nguồn vốn trong doanh nghiệp của bạn đã sử dụng cho mục đích gì.

Giả dụ như: Bạn đang có nguồn vốn kinh doanh là 10 tỷ. Nếu bạn mua TSCD là 3 tỷ, chưa đưa vào sử dụng. Bạn không trích khấu hao, nhưng theo quy định 2006 thì bạn không được đưa vào khoản mục chi phí là 3 tỷ. Nếu bạn không kê khai để trích KH thì như vậy trên bảng cân đối kế toán của bạn sẽ thiếu mất 3 tỷ. Tài sản cố định của bạn không trích khấu hao thì đâu được vào khoản mục Tài sản dài hạn => bên phần Tài sản thiếu 3 tỷ. Phần nguồn vốn cũng thiếu 3 tỷ. Chính vì thế mình nghĩ phải trích cả khấu hao TSCD ngay cả khi chưa đưa vào sử dụng.

Đây là chút ý kiến đóng góp của mình, mong được nghe thêm nhiều ý kiến đóng góp khác của các bạn.

 
   
     
  ndhung_1412 (30/07/2008 05:15 PM) Có ích: 1/1    
 
© SAGA - Khấu hao -  Đấy là mặt lý thuyết. Lợi ích của khấu hao là ở chỗ, bản chất nó không phải là khoản chi mà là khoản thu vào của doanh nghiệp, vì vậy sử dụng khấu hao tốt có thể dẫn tới các lợi ích sau:
 • Doanh nghiệp có nhiều tiền mặt hơn, mà trong tài chính thì Lợi nhuận là hư ảo, Tiền mặt là thực tế
 • Nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư nếu áp dụng phuơng pháp khấu hao nhanh
 • Có tốc độ tăng trưởng cao hơn (cái này phân tích hơi khó, nhưng luôn đúng)
 
   
     
  letuantanghinh (22/04/2008 05:02 PM) Có ích: 2/2    
 
© SAGA - Xác định nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính -  Việc xác định nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính được phân ra như sau:

- Đối với nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính và tài sản mua trả góp bạn phải bám vào TT 161, chuẩn mực kế toán về tài sản cố định và QĐ 206; TT 32 về GTGT( trường hợp mua trả góp là giá chưa có thuế GTGT, khoản lãi trả góp đưa theo dõi trên TK 335 sau đó kết chuyển dần vào TK 635 theo hợp đồng) của Bộ Tài chính

- Đối với tài sản cố định thuê tài chính: Nguyên giá = Giá trên Hóa đơn GTGT (đối với Hóa đơn giá trị gia tăng)doanh nghiệp của bạn kê khai và hạch toán theo phương pháp khấu trừ và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT. Nếu không là tổng giá trị đã bao gồm thuế GTGT (tương ứng với trường hợp dùng hóa đơn trực tiếp) + Các chi phí trực tiếp khác có liên quan đến TSCĐ (xem thêm điều kiện ghi nhận vào nguyên giá. Đặc biệt chú ý lãi vay vốn hóa và ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh để xem có đủ điều kiện để vốn hóa hay không.

Căn cứ để ghi nhận là Hợp đồng thuê tài chính, bảng tính trả nợ, hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính, hóa đơn GTGT của bên bán xuất ra cho bên cho thuê tài chính.

 
   
     
  hoacomay_xh (14/04/2008 04:35 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Khấu hao và thuế -  Các bạn ơi cho mình hỏi khấu hao theo phương nào giúp tiết kiệm được thuế
 
   
     
  lam_kien (01/03/2008 08:53 PM) Có ích: 2/2    
 
© SAGA - Thắc mắc -  Trong bài viết của chị KimChi về phương pháp khấu hao giảm dần có viết Theo ví dụ trên, vào năm thứ 4 và thứ 5 người ta sẽ chuyển sang phương pháp khấu hao tuyến tính với mức khấu hao mỗi năm là:

43,2 triệu : 2 = 21,6 triệu

Nhưng em vẫn chưa hiểu số liệu này có ghi vào bảng số liệu không ạ? Nếu có thì ghi như thế nào ạ?

 
   
     
  ngocdoan (21/11/2007 12:27 PM) Có ích: 1/1    
 

Tôi hoàn toàn đồng tình về mặt lý thuyết để tính khấu hao tài sản cố định vì bạn Kimchi viết rất kỹ. Tuy nhiên tôi có thắt mắc về các nhận xét ưu nhược được điểm từng phương pháp khấu hao mà Kimchi đã đưa ra.

1. Theo Kimchi khấu hao theo đường thẳng có nhược điểm "trong nhiều trường hợp không thu hồi vốn kịp thời do không tính hết được sự hao mòn vô hình của TSCĐ". Theo tôi, nếu mình muốn thu hồi vốn nhanh thì điều chỉnh năm khấu hao thấp xuống là được. Việc điều chỉnh này tùy theo Quyết định của Doanh nghiệp, tuy nhiên nếu số năm khấu hao của tài sản vượt quá khung khấu hao theo QĐ 206/2003 thì phải chịu thuế thu nhập hoãn lại phải trả or tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

2 Theo Kimchi

Trong thực tế, để tính khấu hao cho toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp, người ta thường xác định tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân chung. Có nhiều cách xác định tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân của doanh nghiệp nhưng cách xác định thông dụng nhất là theo phương pháp bình quân gia quyền :

Theo ý kiến tôi: Việc xác định khấu hao kiểu này chỉ có Giám đốc tài chính or kiểm toán nội bộ ước tính thôi, chứ kế toán sẽ phải tính chi phí khấu hao cho từng tài sản 1 và phân loại từng tài sản theo nhốm tài sản, theo bộ phận sử dụng, nhằm hoach toán chi phí đúng với bản chất của nó ===> Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ phù hợp.

3. Phương pháp khấu hao nhanh theo Kimchi là công cụ hoãn thuế những năm đầu là không chính xác vì nếu khấu hao vượt khung QĐ 206/2005 thì chịu thuế thu nhập hoãn lại.

4. Tài sản cố định tăng hoặc giảm trong tháng thì tháng sau mới tính khấu hao hoặc giảm tính khấu hao là không chính xác. Mà tài sản tăng hoặc giảm ngày hôm nay hôm sau tính hoặc giảm tính khấu hao.

Tôi có một vài ý kiến như trên nhằm mục đích cho mọi người cùng trao đổi và tham khảo.

 
   
     
  lengocloi (27/07/2007 04:30 PM) Có ích: 1/1    
 
Tôi hiểu ý Bạn Kimchi về việc "hoãn thuế" nếu khấu hao nhanh. Khi khấu hao nhanh thì sẽ lấy lại vốn nhan, đồng thời nâng chi phí tăng thêm do đó góp phần làm giảm lợi tức chịu thuế.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng biện pháp này vì ở Việt nam, QĐ 206/QĐ-BTC đã ức chế thời gian khấu hao rồi. Theo Luật thuế TNDN hiện nay, nếu Doanh nghiệp khấu hao vượt quá quy định của Bộ Tài chính thì phần khấu hao thừa ấy bị loại khỏi chi phí tính thuế. và số thuế phải nộp thì vẫn không đổi. Có chăng đi nữa thì thời gian khấu hao rút xuống, lấy lại vốn nhanh, phát sinh "Tài sản thuế thu nhập hoãn lại" thôi. Hoá ra, khấu hao nhanh chỉ dừng lại ở mức gấp 2 lần khấu hao theo đường thẳng thì coi là hoãn thuế (theo cho phép của Luật Thuế TNDN) , nếu vượt qua thì không còn là hoãn thuế nữa mà là "hoãn cổ tức trả cho cổ đông". Các bạn thấy ý kiến của mình đúng không ?

Thân mến,
LNL
 
   
     
  hoanglam (08/07/2007 02:23 AM) Có ích: 1/1    
 
"Hoãn thuế" được hiểu trong trường hợp khi Chính phủ cho phép các DN áp dụng phương pháp khấu hao nhanh (PP khấu hao giảm dần, PP khấu hao tổng số thứ tự năm sử dụng). Vậy tại sao khi áp dụng PP khấu hao nhanh thì lại có thể "hoãn thuế", đó là vì các PP khấu hao chỉ khác nhau ở tốc độ thu hồi vốn đầu tư.Hoãn thuế là việc hoãn nộp một phần thuế TNDN ở những năm đầu sử dụng TSCĐ, qua đó DN sẽ có một nguồn tài chính để nhanh chóng đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, hạn chế hao mòn vô hình của TSCĐ, nâng cao khả năng cạnh tranh. Với 2 PP khấu hao khác nhau sẽ cho kết quả về dòng tiền, nguồn tài chính năm đó khác nhau.
 
   
     
  mesaga (12/06/2007 05:52 PM) Có ích: 1/1    
 

Về cơ bản, bài viết của ban đã đi đúng quan điểm của kế toán về khấu hao TSCĐ. Nhưng có lẽ có một vài điểm chưa chuẩn lắm, bạn thử xem lại xem: vd thời gian bắt đầu tính khấu hao.

 
   
     
  tapsutaichinh (12/06/2007 04:57 PM) Có ích: 1/1    
 
Cám ơn bạn Kim Chi đã có một bài rất cụ thể về Khấu hao TSCĐ. Trong bài viết của bạn, có một chỗ mình chưa hiểu lắm là "ưu điểm của phương pháp khấu hao nhanh là hoãn thuế trong những năm đầu của doanh nghiệp" Rất mong bạn giải đáp.
 
   
     
 
Thảo luận (2) Thành viên ưa thích (64)
Trang trước   -  1/1  -   Trang sau
 
  kakak49 (12/10/2009 09:25 PM)  
 
© SAGA - Thanks -  Bài viết hay quá, cám ơn các anh chị.
 
   
     
  mpk (13/03/2008 10:13 AM)  
 
Cám ơn bài viết của bạn! Cho mình hỏi thêm: Vậy muốn tính nguyên giá đối với tài sản thuê tài chính và tài sản mua trả góp phải làm như thế nào?
 
   
     
 
     Gửi thảo luận (Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. Nếu bạn chưa có bộ gõ Tiếng Việt, nhấn vào đây  
     
Tiêu đề 
   
 
( Tối đa1MB)
 
    (Để tham gia thảo luận, bạn cần đăng nhập)  
 
 
 
:: CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
:: CÁC BÀI MỚI TRONG NGÀY
 
 
:: CÁC BÀI TIẾP THEO
Sắp công bố danh sách đơn vị nhận in hóa đơn
Tính giá Fob và giá Cif
Tìm hiểu và phân tích mô hình kế toán tinh gọn trong các doanh nghiệp hiện nay
Kế toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity Based Costing – ABC)
Phần mềm kế toán xây dựng CNS
Số sách kế toán
Khấu hao tài sản cố định
 
 
 
 

Đăng ký:216483 (Vàng: 21 - Bạc:11)

Thảo luận:42710

Thuật ngữ tài chính-kinhdoanh:4964

Hỏi đáp kinh tế-kinh doanh:1494

Counter:
hit counter

Chăm sóc kỹ thuật bởi  NVS

TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU  |  SITEMAP |  ĐỐI TÁC  |  ĐIỀU KHOẢN  |  Ý KIẾN  |  LIÊN HỆ/QUẢNG CÁO
Liên hệ quảng cáo:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN IP (IP MEDIA JSC)
Email: info@saga.vn
 
Hà Nội: Tầng 26 Xuân Thủy Tower, 173 Xuân Thủy, Q Cầu Giấy – ĐT: (04) 39446509
TP HCM: Lầu 5, 293 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh - ĐT:(08) 54042168
Giấy phép số 362/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 05/12/2006.
® Ghi rõ nguồn "saga.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.