Tìm kiếm  
 
Thị trường Tài chính quốc tế Công cụ Kĩ thuật tài chính Qui hoạch Cấu trúc vốn Kế toán-Kiểm toán Tổ chức tài chính
Công cụ nợ | Công cụ vốn | Công cụ thế chấp - có bảo đảm | Công cụ phái sinh
Bạn đang ở :  Trang chủ » Kiến thức KD » Tài chính » Công cụ » Công cụ nợ

Tin Tức Kinh Tế - Tài Chính

Saga-Việc Làm

THẾ GIỚI KINH DOANH

CUỘC SỐNG

THUẬT NGỮ

 

SỰ KIỆN - CHUYÊN ĐỀ

BÀI HAY

Cách xác định hạn mức tín dụng - phần 1
Cách tính lãi suất kép
Chiết khấu chứng từ có giá
Thị trường trái phiếu Việt Nam
Về hạn mức tín dụng: mấy nét chính yếu
Dùng chỉ số Z để ước tính Hệ số Tín Nhiệm (bài 2)
Điều kiện phát hành trái phiếu...
Các quy định về bảo lãnh phát hành trái phiếu
Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ - IRB và những ứng dụng trong quản trị rủi ro
Sản phẩm Giao dịch ký quỹ - Margin Trading
... Xem toàn bộ

BÀI BÌNH CHỌN

  Cách xác định hạn mức tín dụng - phần 1  
  Chiết khấu chứng từ có giá  
  Đôi điều chia sẻ về thẻ thanh toán  
  Tập hợp văn bản pháp luật về trái phiếu  
  Về hạn mức tín dụng: mấy nét chính yếu  
  Cách tính lãi suất kép  
  Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ - IRB và những ứng dụng trong quản trị rủi ro  
  Công ty đăng ký tín dụng tư nhân: Sự lựa chọn trong một thị trường tài chính cạnh tranh  
  Dùng chỉ số Z để ước tính Hệ số Tín Nhiệm (bài 2)  
  Điều kiện phát hành trái phiếu...  
... Xem tất cả
 
ĐĂNG NHẬP
  Tên truy cập:
  Mật khẩu:

Quên mật khẩu

Tại sao Saga?

1 Bài viết vàng / 17 Bài viết bạc

  Liên hệ nóng:
YM: sagarina 
sagavietnam 
     Email: info@saga.vn

 

Người gửi: lamminhchanh  --   13/08/2007 12:36 PM    

Dùng chỉ số Z để ước tính Hệ số Tín Nhiệm (bài 2)

( Bình chọn: 7   --  Thảo luận: 6 --  Số lần đọc: 19116)

Chỉ Số Tín Nhiệm (Credit rating)

Credit rating – tức là định mức tín dụng hay hệ số tín nhiệm - là hệ số đánh giá khả năng tài chính và khả năng thanh toán của một tổ chức đối với các khoản tiền nghĩa vụ - gốc và lãi -  của các các công cụ nợ mà nó phát hành. Công cụ nợ bao gồm cả công cụ ngắn hạn như như hối phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, hoặc dài hạn như trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi. Tổ chức phát hành có thể là chính phủ cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố, hay các công ty.

Định mức tín dụng xuất hiện từ trước thế kỷ trước tại Mỹ do nhu cầu đánh giá tín nhiệm của các doanh nghiệp ngành đường sắt. Đến năm 1914 thì công ty Moody’s - tổ chức đánh giá hệ số tín nhiệm đầu tiên trên thế giới được thành lập bởi ông John Moody dựa vào một công ty được ông thành lập trước đó vào năm 1909.  Năm 1941 tổ chức Standard and Poors được thành lập trên sự sát nhập của Poor’s Publishing va Standard Statistics.  Hiện tại trên thế giới có một số tổ chức đánh giá hệ số tín nhiệm được quốc tế công nhận, cũng như một số dành tổ chức được quốc gia của họ công nhận. Tuy vậy 3 tổ chức Moody’s, Standard and Poor’s và Pitch Ratings  là 3 tổ chức được công nhận, có uy tín và thị phần cao nhất trên thế giới.

Tùy theo từng tổ chức, mà phương pháp đánh giá hệ số tín nhiệm có khác nhau đôi chút. Tuy vậy về cơ bản chúng khá giống nhau. Theo đó, công ty đối tương sẽ được đánh giá từ quốc gia, môi trường, đến ngành kinh doanh mà nó đang hoạt động. Sau đó, các thông số có tính cách định tính chẳng hạn chất lượng, kỹ năng của ban quản lý, chiến lược marketing, chính sách quản lý…cũng sẽ được xem xét. Kế đó, và cũng rất quan trọng là tất cả các chỉ số chính phản ánh tình hình tài chính sẽ được đưa ra phân tích, đánh giá. Tổng hợp lại những yếu tố trên, tổ chức đánh giá tín nhiệm sẽ xếp hạng các trái phiếu theo các mức khác nhau đã định sẵn và ký hiệu bằng các chữ cái đầu tiên; theo bảng sau:

Các hạng Mức của Hệ Số Tín Nhiệm đối với công cụ nợ dài hạn

Chỉ số Tín Nhiệm

theo S&P

Chỉ số Tín Nhiệm

theo Moody’s

Diễn giải

Phân loại

AAA

Aaa

Chất luợng cao nhất, ổn định, độ rủi ro thấp nhất

Trái phiếu có thể  đầu tư

AA

Aa

Chất lượng cao, rủi ro thấp, Độ rủi ro chỉ cao hơn hạng AAA một bậc.

A

A

Chất lượng khá, tuy vậy có thể bị ảnh huỡng bởi tình hình kinh tế.

BBB

Baa

Chất lượng trung bình, an toàn trong thời gian hiện tại, tuy vậy có ẩn chứa một số yếu tố rủi ro.

BB

Ba

Chất lượng trung bình thấp, có thế gặp khó khăn trong việc trả nợ, bị ảnh hưởng đối với sự thay đổi của tình hình kinh tế.

Trái phiếu có độ rủi ro cao

B

B

Chất lượng thấp, rủi ro cao, có nguy cơ không thanh toán đúng hạn

Trái phiếu không nên đầu tư

CCC

Caa

Rủi ro cao, chỉ có khả năng trả nợ nếu tình hình kinh tế khả quan.

CC

Ca

Rủi ro rất cao, rất gần phá sản,

C

C

Rủi ro rất cao, khó có khả năng thực hiện thanh toán các nghĩa vụ nợ

D


Xếp hạng thấp nhất, đã phá sản hay hầu như sẽ phá sản

NR

NR

Không đánh giá

Đối với chỉ số Moody’s, ngoài những xếp hạng cơ bản trên, hệ số 1, 2, 3 còn dùng để chia nhỏ một xếp hạng cơ bản ra làm 3 loại, trong đó 1 là cao nhất trong hạng đó, 2 là trung bình, 3 là thấp nhất, ví dụ: Aa1, Aa2, Aa3.

Còn đối với chỉ số S&P, + hay – được dùng để chia nhỏ xếp hạng. trong đó + là cao nhất trong hạng đó, không dấu là trung bình, - là thấp nhất; ví dụ: AA+, AA, AA-

Tầm quan trọng của Hệ số Tín Nhiệm trong hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam

Đối với các công ty, tổ chức: kết quả xếp hạng hệ số tín nhiệm có ảnh huởng rất lớn đến sự thành công của việc phát hành trái phiếu, nhất là khi phát hành trái phiếu ra nuớc ngoài, cũng như việc xác định lãi suất trái phiếu (hệ số tín nhiệm càng cao thì lãi trái phiếu càng thấp và ngược lại). Thiếu sự xác định hệ số tín nhiệm, thị trường trái phiếu dài hạn của các công ty chưa thể phát triển được. Đối với các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư tổ chức, chuyên nghiệp, ngoài việc căn cứ vào hệ số tín nhiệm để quyết định mua trái phiếu, họ còn dùng hệ số tín nhiệm của trái phiếu của công ty đó để làm căn cứ để quyết định có đưa cổ phiếu của công ty đó vào danh mục đầu tư của mình hay không. Theo đó, cổ phiếu của những công ty có trái phiếu được xếp hạng hệ số tín nhiệm thấp (từ BB hay Ba trở xuống) thường không được lựa chọn.

 Việt Nam, hiện tại có 3 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tương tự nhưng vẫn chưa được quốc tế công nhận và  vẫn chưa thực hiện đúng chức năng của một tổ chức đánh giá hệ số tín nhiệm. Việc mời các tổ chức đánh giá của thế giới xếp hạng hệ số tín nhiệm của trái phiếu cũng chưa phổ biến. Cho đến hiện tại, chỉ mới có chính phủ và hai công ty BIDVTechcombank  thực hiện. Trong khi chưa có hệ số tín nhiệm chính thức, việc có thể  tự ước tính hệ số tín nhiệm là khá cần thiết và lý thú đối với các công ty và nhà đầu tư Việt Nam.

Dùng chỉ số Z để ước tính hệ số Tín Nhiệm

Bài trước đã giới thiệu chỉ số Z’’ được dùng cho hầu hết các ngành, các loại hình doanh nghiệp:

                Z’’ = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4

Trong đó

X1  =       Tỷ số Vốn Lưu Động trên Tổng Tài Sản (Working Capitals/Total Assets).

X2 =        Tỷ số Lợi Nhuận Giữ Lại trên Tổng Tài Sản (Retain Earnings/Total Assets)

X3 =        Tỷ Số Lợi Nhuận Trước Lãi Vay và Thuế trên Tổng Tài sản (EBIT/Total Assets)

X4 =        Giá Trị Thị Trường của Vốn Chủ Sỡ Hữu trên Giá trị sổ sách của Tổng Nợ (Market Value of Total Equity / Book values of total Liabilities),

Nếu         Z’’ > 2.6                 Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản

Nếu         1.1 < Z’’ < 2.6       Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản

Nếu         Z’’ <1.1                  Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao.

Ngoài tác dụng cảnh báo dấu hiệu phá sản, Giáo Sư Esward I. Altman, tác giả của chỉ số này đã phát mình tiếp hệ số Z’’ điều chỉnh. Chỉ số này bằng với chỉ số Z’’+3.25 (các vùng cảnh báo phá sản vì thế cũng được tăng lên 3.25). Ông đã nghiên cứu trên 700 công ty và  tìm ra sự tương đồng giữa chỉ số Z’’ điều chỉnh này với hệ số tín nhiệm S&P. Công thức Z’’ điều chỉnh được xác định như sau:

Z’’ =
3,25 + 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4

Sự tương đồng giữ chỉ số Z’’ điều chỉnh và xếp hạng S&P của công ty, được giáo sư Altman viết rõ trong bài “The use of Credit scoring Models and The Important of a Credit Culture” và đựơc trình bày trong bảng sau. Trong đó cột 3, định mức tín nhiệm Moody’s là do người viết đưa vào theo sự tương đồng với định mức tín nhiệm S&P.


 Z’’ điều chỉnh

Định Mức

Tín Nhiệm

S&P

Định Mức

Tín Nhiệm

Moody’s


Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản

> 8,15

AAA

Aaa

Trái phiếu có thể đầu tư

7,60 – 8,15

AA+

Aa1

7,30 – 7,60

AA

Aa2

7,00 – 7,30

AA-

Aa3

6,85 – 7,00

A+

A1

6,65 – 6,85

A

A2

6,40 – 6,65

A-

A3

6,25 – 6,40

BBB+

Baa1

5,85 – 6,25

BBB

Baa2

Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản

5,65 – 5,85

BBB-

Baa3

5,25 – 5,65

BB+

Ba1

Trái phiếu có độ rủi ro cao

4,95 – 5,25

BB

Ba2

4,75 – 4,95

BB-

Ba3

4,50 – 4,75

B+

B1

Trái phiếu không nên đầu tư

4,15 – 4,50

B

B2

Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao.

3,75 – 4,15

B-

B3

3,20 – 3,75

CCC+

Caa1

2,50 – 3,20

CCC

Caa2

1,75 – 2,50

CCC-

Caa3

0 – 1,75

D


Sự tương đồng giữa chỉ số Z’’ điều chỉnh và hệ số tín nhiệm S&P là khá cao, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối. Trong bài viết của mình, giáo sư Altman cũng trình bày một sự lệch chuẩn nằm trong khoản cho phép của hai chỉ số trên. Một điều nữa chúng ta cần phải chú ý là chỉ số Z’’ điều chỉnh mặc dù được dùng khá tốt ở các thị trường khác, cũng nên được nghiên cứu để điều chỉnh theo môi trường Việt Nam. Mặc dù ghi chú hai điểm trên, theo người viết, việc tạm ước tính hệ số tín nhiệm bằng chỉ số Z’’ là đáng tin cậy và có thể dùng được. Nó có thể giúp giúp công ty và người đầu tư nhận định cơ bản về tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ của công ty.

Lâm Minh Chánh, MBA

Tài liệu tham khảo: The Z-score Bankruptcy Model: Past, Present, and Future, Edward I. Altman, 1977; Corporate Finance Distress and Bankruptcy, Edward I. Altman, 1993; The use of Credit scoring Models and the Importance of a Credit Culture, Edward I. Altman; Z scores - a guide to failure prediction, Eidleman Gregory J., 1995; Why do firm pay for bond rating when they can get it for free, Yingjin Gan, 2003

(Bài đã đăng trên báo Nhịp cầu đầu tư, số báo 42, từ  6-12/8/2007)

Lâm Minh Chánh, MBA

 
Bookmark and Share
  File gắn kèm:
 
  File download:
 
Điểm trung bình:           Tổng điểm: 24/ 7 lượt bình chọn
Bình chọn:
 

+ Thêm vào Bài viết ưa thích +   

+ Xóa bỏ việc nhận tin nhắn thông báo khi có thảo luận mới cho bài viết này +   
 
Bổ sung nội dung cho bài viết và tranh luận( 5)
  tocxu (19/11/2009 10:15 PM) Có ích: 0/0    
 
© SAGA - Chào anh Chánh -  Trở lại bài viết về "Chỉ số Z-Score" tôi xin hỏi anh một số điều, rất mong anh trả lời giùm.
- Trong điều kiện hiện nay của Việt Nam, các công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước theo hình thức cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán thì ta dùng chỉ số Z hay Z'? Tại sao?
- Trong trường hợp trên, biến số X4 (Giá thị trường của vốn Chủ sở hữu/Giá trị sổ sách của nợ phải trả) được tính như thế nào?
  + Giá thị trường của vốn chủ sở hữu?
  + Giá trị sổ sách của nợ bao gồm những khoản nào?
Mong nhận được hồi đáp từ anh.
Xin cảm ơn!
Email: quocphong73@yahoo.com
 
   
     
  Nauxman (06/06/2008 05:02 PM) Có ích: 2/2    
 
© SAGA - Khó áp dụng tại VN trong hiện tại -  Theo nhận định chủ quan của tôi thì hệ số Z khó có thể chính xác đối với các Doanh nghiệp Việt nam hiện nay vì 02 lý do sau:

Thứ nhất, các báo cáo tài chính của DN Việt Nam thường bị điều chỉnh rất nhiều, không phản ánh đúng hoạt động SXKD của Doanh nghiệp (vì nhiều lý do khách nhau). Các chỉ số X2, X3 của mô hình bị ảnh hưởng lớn bởi báo cáo lợi nhuận của DN trong khi các DN VN để lợi nhuận báo cáo rất thấp (vì trốn thuế, lợi nhuận thực từ SXKD được chuyển sang cá nhân, vốn góp)

Thứ 2, Giá trị thị trường của Vốn chủ sở hữu (X4) ở VN hiện nay chưa phản ánh đúng (do tâm lý đầu tư, do làm giá, thị trường vốn không ổn định ...)

Nếu áp dụng với các DN VN thì chắc Z rất thấp!

 
   
     
  ngocanhacb (30/10/2007 05:14 PM) Có ích: 0/0    
 

Bài giới thiệu về hệ số Z của anh rất hay, em muốn biết bài 1 của anh như thế nào nhưng em ko tìm được, phiền anh có thể đăng lại hoặc gửi cho em qua emai ngocanh.nguyenthi@gmail.com

Cảm ơn anh rất nhiều.

 
   
     
  nvh (24/10/2007 01:32 PM) Có ích: 0/0    
 
Gửi các bạn tham khảo thêm về cách sử dụng định mức tín nhiệm để tính toán tỉ suất sinh lời của Trái phiếu có điều chỉnh rủi ro và tính Bêta ngụ ý của Trái phiếu.
 
 
File gắn kèm:Chuong 16.xls
 
     
  thichthathu (01/10/2007 02:52 AM) Có ích: 1/1    
 
Chào anh Chánh.

Đây chính là đề tài luận văn tốt nghiệp của em ở ĐHKTQD, rất tiếc chắc do em viết bằng tiếng Pháp nên ít người quan tâm đến. Hồi đó (cuối 2004) theo em biết thì Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã có Trung tâm đánh giá định mức tín dụng, và bản thân Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam-Vietcombank cũng đã có tài liệu về vấn đề này. Nhưng về mặt kỹ thuật đều dừng lại ở mức độ vừa phải, và thực tế là các chỉ số tài chính của các công ty đều không phản ánh đúng được tình hình thực tế, nên cũng chả giải quyết được nhiều lắm.

Theo em, cái quan trọng là chúng ta lựa chọn được biến để đưa vào mô hình, cái này khá là phức tạp (anh Hoàng hình như có một bài báo về cái này). Nên để có được một mô hình có thể dùng được ở Việt nam quả thực không đơn giản tẹo nào. Và chi phí - hiệu quả thì rất cần phải cân nhắc. Tất nhiên trên khía cạnh nào đó, chỉ số Z là một công cụ có thể cung cấp một số thông tin cho người ra quyết định (kiểu như công thức của Mankiw về lãi suất chẳng hạn).

Em nhớ đến trong sách bác Hoàng có dẫn đoạn GS Farber khi đến Việt nam chỉ nhấn mạnh vào tính trung thực và minh bạch của các báo cáo tài chính, mà không đề cập đến những vấn đề mang tính kỹ thuật nhiều. Nên việc định mức tín nhiệm các khách hàng theo cá nhân em thì nên là cơ quan quản lý đảm trách (NHNN chẳng hạn) còn các Ngân hàng thương mại thực sự "chưa" cần thiết lắm.

Xin có một vài trao đổi như vậy.
3T

 
   
     
 
Thảo luận (1) Thành viên ưa thích (19)
Trang trước   -  1/1  -   Trang sau
 
  chaoban (18/04/2008 02:22 PM)  
 
© SAGA - Cho xin phần 1 -  Em đang rất quan tâm đến phần này. Anh cho em xin phần 1 cái, em không tìm đươc. Email: vuive1411@yahoo.com. Em cảm ơn!
 
   
     
 
     Gửi thảo luận (Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. Nếu bạn chưa có bộ gõ Tiếng Việt, nhấn vào đây  
     
Tiêu đề 
   
 
( Tối đa1MB)
 
    (Để tham gia thảo luận, bạn cần đăng nhập)  
 
 
 
:: CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
:: CÁC BÀI MỚI TRONG NGÀY
 
 
:: CÁC BÀI TIẾP THEO
Thị trường trái phiếu Việt Nam
Rủi ro trong đầu tư trái phiếu chuyển đổi
 
 
 
 

Đăng ký:216483 (Vàng: 21 - Bạc:11)

Thảo luận:42710

Thuật ngữ tài chính-kinhdoanh:4964

Hỏi đáp kinh tế-kinh doanh:1494

Counter:
hit counter

Chăm sóc kỹ thuật bởi  NVS

TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU  |  SITEMAP |  ĐỐI TÁC  |  ĐIỀU KHOẢN  |  Ý KIẾN  |  LIÊN HỆ/QUẢNG CÁO
Liên hệ quảng cáo:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN IP (IP MEDIA JSC)
Email: info@saga.vn
 
Hà Nội: Tầng 26 Xuân Thủy Tower, 173 Xuân Thủy, Q Cầu Giấy – ĐT: (04) 39446509
TP HCM: Lầu 5, 293 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh - ĐT:(08) 54042168
Giấy phép số 362/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 05/12/2006.
® Ghi rõ nguồn "saga.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.