Tìm kiếm  
 
Thị trường Vốn Cơ hội đầu tư Đối tác Ý tưởng Công nghệ Dịch vụ
Thị trường chứng khoán | Thị trường Bất động sản | Thị trường hàng hóa | Thị trường ngoại hối | Thị trường Vốn quốc tế
Bạn đang ở :  Trang chủ » Thế giới KD » Cơ hội giao thương » Thị trường » Thị trường chứng khoán

KIẾN THỨC KINH DOANH

CUỘC SỐNG

THUẬT NGỮ

 

SỰ KIỆN - CHUYÊN ĐỀ

BÀI HAY

Một khảo sát thị trường chứng khoán Việt Nam qua một số phân tích thống kê
Thực trạng công ty chứng khoán tại Việt Nam - Thực tế hoạt động và những thách thức tiềm ẩn
Một số sai lầm của các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam
Dự đoán diễn biến của thị trường chứng khoán trong thời gian tới
Tài chính học hành vi- Tâm lý bầy đàn và TTCKVN
Phân tích cổ phiếu SSI
Các yếu tố ảnh hưởng đến TTCKVN vài tháng tới
Phân tích kĩ thuật và những dự báo cho VN-Index
Bạn sẽ làm gì với cổ phiếu ITA?
Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ (NYSE & NASDAQ)
... Xem toàn bộ

BÀI BÌNH CHỌN

  Một khảo sát thị trường chứng khoán Việt Nam qua một số phân tích thống kê  
  Một số sai lầm của các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam  
  Chứng khoán đơn giản như cơm bình dân?  
  Bình luận về bài báo của tác giả Đặng Quang Gia về giá trị cổ phiếu FPT – Báo ĐTCK 12/02/2007  
  Lại chuyện bình phẩm cổ phiếu STB nữa  
  Phân tích cổ phiếu SSI  
  Phân tích kĩ thuật và những dự báo cho VN-Index  
  Dự đoán diễn biến của thị trường chứng khoán trong thời gian tới  
  Các yếu tố ảnh hưởng đến TTCKVN vài tháng tới  
  Nhận định thị trường!  
... Xem tất cả
 
ĐĂNG NHẬP
  Tên truy cập:
  Mật khẩu:

Quên mật khẩu

Tại sao Saga?

1 Bài viết vàng / 17 Bài viết bạc

  Liên hệ nóng:
YM: sagarina 
sagavietnam 
     Email: info@saga.vn

 

Người gửi: zTranTriDung  --   21/12/2006 06:04 PM    

Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Bungaria

Bài này thuộc sự kiện/chuyên đề: Niêm yết cổ phiếu công ty trên các thị trường chứng khoán thế giới

( Bình chọn: 0   --  Thảo luận: 0 --  Số lần đọc: 6379)

Điều 78. Việc phát hành chứng khoán ra công chúng lần đầu được phép nếu công ty phát hành hoặc tổ chức trung gian đầu tư chứng khoán theo Điều 5 mục (1) hay (2) công bố bản cáo bạch và thông cáo theo đúng phương thức và nội dung như quy định của luật này và các văn bản dưới luật.
(1) Bản cáo bạch và thông cáo về việc phát hành ra công chúng chỉ được công bố sau khi Uỷ ban đã có văn bản phê chuẩn bản cáo bạch.
(2) Nghiêm cấm việc huy động vốn hay bán chứng khoán, cũng như các lệnh huy động vốn hay bán chứng khoán vi phạm quy định tại mục (1) và (2).
(3) Trong trường hợp huy động vốn hoặc bán chứng khoán bất hợp pháp như nêu trong mục (3), và trong trường hợp các thông tin quan trọng của bản cáo bạch không đúng sự thật, hoặc bản cáo bạch giấu diếm các thông tin quan trọng, người đầu tư có thể yêu cầu, trong vòng ba tháng kể từ khi mua được chứng khoán, huỷ bỏ hiệu lực của việc mua bán này, trừ khi người đầu tư có hành vi lừa gạt.

Điều 79. Không yêu cầu bản cáo bạch trong các trường hợp sau:
1. Đối với chứng khoán do nhà nước hoặc Ngân hàng nhà nước Bulgaria phát hành hoặc đảm bảo.
2. Đối với chứng khoán do các tổ chức quốc tế mà nước cộng hoà Bulgaria là thành viên phát hành.
3. Cổ phiếu được phát hành do kết quả việc sáp nhập, mua lại hoặc mời thầu.
4. Đối với cổ phiếu của các công ty công chúng, chỉ phát hành tới các đối tượng được đặt mua là các cổ động và nhân viên trong công ty theo hợp đồng lao động, nếu số lượng này nhỏ hơn 300 người.
5. Đối với các cổ phiếu được phân bổ trong nội bộ các cổ đông trong trường hợp chuyển một phần lợi nhuận vào vốn mà không thanh toán hoặc tăng thêm giá trị cổ phiếu.
6. Chuyển nợ vào cổ phần, nếu nợ đã được công bố trong bản cáo bạch.
7. Trường hợp áp dụng quyền của người phát hành theo Điều 112 mục (2).
8. Đối với chứng khoán được phát hành chỉ đối tượng là các tổ chức đầu tư.
9. Đối với cổ phiếu giao sau (đặt mua) và quyền ưu tiên mua cổ phiếu sẽ phát hành ở Sở giao dịch chứng khoán.
(1) Trong các trường hợp theo mục (1), khoản 7, bản cáo bạch đã được phê chuẩn  phải bao gồm các thông tin về các quyền theo Điều 82 mục (1) và việc phát hành cổ phiếu liên quan đến các quyền đó.

Bản cáo bạch

Điều 81: (1) Bản cáo bạch bao gồm những thông tin cần thiết cho người đầu tư về người phát hành và chứng khoán sẽ được phát hành, giúp người đầu tư có được đánh giá hợp lý về thực trạng kinh tế và tài chính của tổ chức phát hành và các quyền tiếp cận chứng khoán. Bản cáo bạch không được có những thông tin sai, lừa dối hoặc các chi tiết không đầy đủ.
(2) Tổ chức phát hành và tổ chức trung gian đầu tư chứng khoán theo Điều 78 mục (1) phải đóng dấu vào bản cáo bạch để đảm bảo rằng bản cáo bạch đáp ứng các quy định của pháp luật.
(3) Tổ chức phát hành và các thành viên Hội đồng quản trị và giám sát của công ty, người đại diện cũng như tổ chức trung gian đầu tư chứng khoán, những bên đã ký và đóng dấu vào bản cáo bạch phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ thiệt hại nào do các bản cáo bạch. Kế toán trưởng của công ty liên đới chịu trách nhiệm với những cá nhân trên nếu xảy ra bất cứ thiệt hại nào do các thông tin sai sót, hoặc lừa dối hay không đầy đủ trong bản báo cáo kiểm toán của công ty phát hành, và công ty kiểm toán độc lập hay công ty kiểm toán chuyên biệt phải chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào do báo cáo kiểm toán của họ thực hiện gây ra.

Điều 82. (1) Bản cáo bạch bao gồm:
1. Các thông tin về công ty phát hành chứng khoán:
2. Bản tường trình về các hoạt động kinh doanh của công ty trong vòng ba năm trở lại, có dấu xác nhận của một công ty kiểm toán độc lập.
3. Báo cáo tổng kết tình hình tài chính của công ty, có đóng dấu xác nhận của một công ty kiểm toán độc lập.
4. Các thông tin liên quan đến chứng khoán sẽ được phát hành.
5. Các thông tin liên quan đến việc phát hành chứng khoán trước đó. Cổ tức và thu nhập cũng như hình thức thu nhập từ các chứng khoán này.
6. Các thông tin khách theo như quy định.
(2) Khi các chi tiết trong nội dung bắt buộc của bản cáo bạch tỏ ra không khả thi, người phát hành phải thay thế các chi tiết này bằng các thông tin hợp lý tương đương.
(3) Các thông tin trong Bản cáo bạch phải được trình bày theo hình thức phù hợp để người đầu tư có thể tiếp cận được, đồng thời phải đảm bảo hướng tới các mục tiêu như quy định trong Điều 81 mục (1).

Cấp và từ chối cấp chứng nhận

Điều 90. Tổ chức phát hành hay tổ chức trung gian đầu tư chứng khoán theo Điều 78 mục (1) sẽ nộp lên Uỷ ban hồ sơ xin cấp chứng nhận cho bản cáo bạch của lần phát hành ra công chúng đầu tiên, hồ sơ gồm có:
1. Bản cáo bạch;
2. Bản điều lệ của công ty phát hành;
3. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty trong vòng ba năm gần nhất, do 1 công ty kiểm toán độc lập hoặc công ty kiểm toán chuyên biệt xác nhận;
4. Các tài liệu khác theo quy định.

Điều 91. Uỷ ban sẽ quyết định việc cấp chứng nhận trong thời gian là 1 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ, và thông báo về các chi tiết cần bổ sung, nếu có, trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Điều 28 các mục (2), (3) và (5) cũng áp dụng tại đây.

Công khai thông tin

Điều 94.
(1) Tổ chức phát hành phải đệ trình Uỷ ban một bản cáo bạch thường niên trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài khoá.
(2) Báo cáo thường niên gồm thông tin về công ty phát hành, hoạt động của công ty, thành viên của Hội đồng quản trị, Ban giám sát, những người nắm hơn 10% cổ phiếu biểu quyết trong đại hội cổ đông hoặc có khả năng kiểm soát công ty phát hành, báo cáo hiện trạng tài chính thường niên do 1 công ty kiểm toán độc lập hoặc công ty kiểm toán chuyên biệt xác nhận, và tất cả các thông tin khác theo quy định.

Điều 98.
(1) Tổ chức phát hành phải báo cáo với Uỷ ban về:
1. Bất cứ bổ sung nào trong Bản điều lệ của công ty;
2. Việc thay đổi các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban giám sát;
3. Tiến hành thủ tục phá sản;
4. Bất cứ quyết định nào nhằm chuyển đổi công ty;
5. Bất cứ thay đổi nào trong hoạt động kinh doanh của công ty có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến giá cổ phiếu của công ty;
6. Các tình huống khác theo như quy định.
(2) Tổ chức phát hành chứng khoán phải thực hiện nghĩa vụ theo như mục (1) trong vòng 7 ngày kể từ khi thông qua quyết định hoặc khi công ty được biết về các sự việc nói trên. Trong trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh thì phải báo cáo trong vòng 7 ngay kể từ khi nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.
(3) Uỷ ban sẽ công khai các thông tin nhận được theo mục (1)

Trần Trí Dũng, Sưu tầm
Theo Luật chứng khoán Bungaria

InvestVietnam và www.saga.vn

 
Bookmark and Share
  File gắn kèm:
 
  File download:
 
Điểm trung bình:           Tổng điểm: 0/ 0 lượt bình chọn
Bình chọn:
 

+ Thêm vào Bài viết ưa thích +   

+ Nhận tin nhắn thông báo khi có thảo luận mới cho bài viết này +   
 
Bổ sung nội dung cho bài viết và tranh luận( 0)
 
Thảo luận (0) Thành viên ưa thích (0)
Trang trước   -  1/0  -   Trang sau
 
 
     Gửi thảo luận (Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. Nếu bạn chưa có bộ gõ Tiếng Việt, nhấn vào đây  
     
Tiêu đề 
   
 
( Tối đa1MB)
 
    (Để tham gia thảo luận, bạn cần đăng nhập)  
 
 
 
:: CÁC BÀI LIÊN QUAN
Niêm yết cổ phiếu trên TTCK London (LSE)
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Nhật Bản
Qui định về Công ty đại chúng tại Bulgaria
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Đài Loan
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Hàn Quốc
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Thái Lan
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Ba Lan
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Trung Quốc
Qui định về công ty đại chúng trên TTCK Việt Nam
Niêm yết cổ phiếu trên TTCK Việt Nam
Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hong Kong
Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Singapore
Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ (NYSE & NASDAQ)
Kỹ năng đưa doanh nghiệp lên TTCK bằng IPO
 
 
:: CÁC BÀI MỚI TRONG NGÀY
 
 
:: CÁC BÀI TIẾP THEO
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Ba Lan
Qui định phát hành chứng khoán ra công chúng tại Trung Quốc
Qui định về công ty đại chúng trên TTCK Việt Nam
Niêm yết cổ phiếu trên TTCK Việt Nam
Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hong Kong
Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Singapore
Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ (NYSE & NASDAQ)
 
 
 
 

Đăng ký:216483 (Vàng: 21 - Bạc:11)

Thảo luận:42710

Thuật ngữ tài chính-kinhdoanh:4964

Hỏi đáp kinh tế-kinh doanh:1494

Counter:
hit counter

Chăm sóc kỹ thuật bởi  NVS

TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU  |  SITEMAP |  ĐỐI TÁC  |  ĐIỀU KHOẢN  |  Ý KIẾN  |  LIÊN HỆ/QUẢNG CÁO
Liên hệ quảng cáo:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN IP (IP MEDIA JSC)
Email: info@saga.vn
 
Hà Nội: Tầng 26 Xuân Thủy Tower, 173 Xuân Thủy, Q Cầu Giấy – ĐT: (04) 39446509
TP HCM: Lầu 5, 293 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh - ĐT:(08) 54042168
Giấy phép số 362/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 05/12/2006.
® Ghi rõ nguồn "saga.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.