Tìm kiếm  
 
Luật trong nước Luật quốc tế
Bạn đang ở :  Trang chủ » Kiến thức KD » Luật kinh doanh » Luật trong nước

Tin Tức Kinh Tế - Tài Chính

Saga-Việc Làm

THẾ GIỚI KINH DOANH

CUỘC SỐNG

THUẬT NGỮ

 

SỰ KIỆN - CHUYÊN ĐỀ

BÀI HAY

Thủ tục cấp sổ đỏ và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Luật doanh nghiệp
Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật Đầu tư 2005 và Nghị định hướng dẫn số 108/2006/NĐ-CP
Giải quyết tranh chấp bằng tòa án hay trọng tài ?
Thủ tục chuyển nhượng cổ phần sáng lập với công ty cổ phần
Luật chứng khoán và nghị định hướng dẫn
Xin mẫu văn bản góp vốn bằng tài sản
Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
... Xem toàn bộ

BÀI BÌNH CHỌN

  Luật doanh nghiệp  
  Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp  
  Thủ tục chuyển nhượng cổ phần sáng lập với công ty cổ phần  
  Luật chứng khoán và nghị định hướng dẫn  
  Hậu cầm cố cổ phiếu  
  Một cá nhân có thể đồng thời làm giám đốc hai doanh nghiệp được không?  
  Nhu cầu luật sư  
  Giới thiệu trang web “Sưu tầm án lệ Việt Nam” (Digest of Case Law)  
  Xin mẫu văn bản góp vốn bằng tài sản  
  Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp  
... Xem tất cả
 
ĐĂNG NHẬP
  Tên truy cập:
  Mật khẩu:

Quên mật khẩu

Tại sao Saga?

1 Bài viết vàng / 17 Bài viết bạc

  Liên hệ nóng:
YM: sagarina 
sagavietnam 
     Email: info@saga.vn

 

Người gửi: ThuyIC  --   22/09/2007 12:34 AM    

Các quy định chung về quản lý ngoại hối

( Bình chọn: 4   --  Thảo luận: 8 --  Số lần đọc: 24777)

 Được ban hành vào ngày 13/12/2005 và có hiệu lực từ ngày 1/6/2006, Pháp lệnh Ngoại hối số  28/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội (“Pháp lệnh 28”) được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm lợi ích hợp pháp của các cá nhân tham gia hoạt động ngoại hối, trong đó có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam. 

Trong bài viết này, tôi xin giới thiệu các quy định của Việt nam về quản lý ngoại hối tại Việt nam nói chung và quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam nói riêng.

Phạm Vi Điều Chỉnh

Pháp lệnh 28 điều chỉnh hoạt động ngoại hối giữa người cư trú và người không cư trú tại Việt nam. Pháp lệnh 28 cũng phân biệt sự khác nhau giữa giao dịch “vãng lai” và giao dịch “vốn”. Theo đó, giao dịch vãng lai là giao dịch giữa người cư trú với người không cư trú (ngoại trừ việc chuyển vốn) và giao dịch vốn là các giao dịch chuyển vốn giữa người cư trú với người không cư trú trong lĩnh vựa đầu tư trực tiếp, đầu tư vào các giấy tờ có giá, vay và trả nợ nước ngoài và các hình thức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Các Giao Dịch

Theo Pháp lệnh 28, các giao dịch thanh toán và chuyển tiền được phép trong giao dịch quốc tế đã được mở rộng và bao gồm: 

a.                  Các khoản thanh toán liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và các giao dịch vãng lai khác;

b.                  Các khoản thu nhập từ đầu tư trực tiếp và gián tiếp;

c.                  Các khoản chuyển tiền khi một công ty giảm vốn (một khi được thông qua);

d.                  Các khoản thanh toán tiền lãi và trả nợ dần nợ gốc của khoản vay nước ngoài (nếu khoản vay đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“SBV”);

e.                  Các khoản thanh toán một chiều cho mục đích tiêu dùng (có nghĩa là các giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc ngược lại thông qua ngân hàng hoặc qia bưu điện mang tính chất tài trợ, viện trợ hoặc giúp đỡ thân nhân gia đình hoặc sử dụng chi tiêu cá nhân không liên quan đến việc thanh toán xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ); và

f.                    Các giao dịch tương tự khác. 

Người cư trú hoặc không cư trú được mua ngoại tệ tại ngân hàng được phép giao dịch vãng lai. Người cư trú và người không cư trú được phép chuyển ngoại tệ khi có đủ chứng từ hợp lệ mà không cần phải xin giấy phép. Các thủ tục cho việc xin phê duyệt trong một số giao dịch cụ thể đã được đơn giản hóa rất nhiều. 

Giao dịch vốn

Đầu Tư Nước Ngoài Vào Việt Nam 

Liên quan đến giao dịch vốn, Pháp lệnh 28 quy định đầu tư gián tiếp là việc mua bán chứng khoán và các giấy tờ có giá khác và góp vốn hoặc mua cổ phần dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật Việt Nam được thực hiện bởi người không cư trú không tham gia vào quản lý công ty mà người này hoặc công ty đã đầu tư. Vốn ngoại tệ vãng lai cho đầu tư gián tiếp phải được quy đổi thành đồng Việt Nam và bất cứ lợi nhận bằng đồng Việt Nam phải được quy đổi thành ngoại tệ trước khi chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch này phải được thực hiện thông qua tổ chức tín dụng được phép. 

Vay và Trả Nợ Vay Nước Ngoài

Pháp lệnh 28 quy định nguyên tắc đối với các khoản vay từ Việt Nam ra nước ngoài mặc dù các giao dịch như vậy rất ít. Người vay được tự do cung cấp các khoản vay cho người vay ở nước ngoài là các tổ chức tín dụng. Các tổ chức kinh tế khác để thực hiện các khoản vay cho tổ chức, cá nhân vay nước ngoài không được phép thực hiện các khoản vay phải được sự chấp thuận của Chính phủ. Tuy nhiên, Pháp lệnh 28 đã cho phép cá nhân Việt Nam vay nước ngoài. 

Các khoản vay nước ngoài với thời hạn một năm trở lên phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và báo cáo tình hình thực hiện khoản vay thường xuyên.

Giao Dịch Ngoại Tệ Vãng Lai 

Pháp lệnh 28 không bỏ các hạn chế đối với giao dịch ngoại tệ vãng lai tại Việt Nam. Các giao dịch ngoại tệ vãng lai chỉ được thực hiện thông qua ngân hàng được phép thực hiện giao dịch ngoại hối vãng lai – giao dịch ngoại tệ vãng lai trực tiếp vẫn bị cấm (trừ khi được tiến hành giữa các nhân nước ngoài tại Việt Nam với mục đích hợp pháp). Tất cả các biển hiệu về giá cả (như menu và mẫu quảng cáo) phải dùng đồng Việt nam. 

Về quản lý Nhà nước đối với hoạt động ngoại hối, Pháp lệnh 28 trao cho Chính phủ quyền áp dụng một số biện pháp như hạn chế việc mua, mang, chuyển, thanh toán đối với các giao dịch trên tài khoản vãng lai, tài khoản vốn; áp dụng các quy định về nghĩa vụ bán ngoại tệ của người cư trú là tổ chức; áp dụng các biện pháp kinh tế, tài chính, tiền tệ; và c ác biện pháp khác khi Chính phủ xét thấy là cấn thiết để bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia. 

Cá Nhân Mang Ngoại Tệ Khi Xuất Nhập Cảnh

Theo quy định tại Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN ngày 27/6/2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh thì một cá nhân khi xuất nhập cảnh được phép mang lượng tiền mặt tối đa 7.000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) và 15.000.000 đồng Việt nam 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH RIÊNG VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HÔI CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (“FIEs”)

Mặc dù đã có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2006, cho đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn nào quy định riêng về việc quản lý ngoại hối của FIEs để thay thế Thông tư 04/2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của Ngân hàng Nhà nước (“Thông tư 04”). Nói cách khác, việc quản lý ngoại hối của FIEs hiện nay vẫn chịu sự điều chỉnh của Thông tư 04. 

Phạm Vi Điều Chỉnh

Thông tư 04 điều chỉnh hoạt động ngoại hối của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hoạt động ngoại hối bao gồm mở và sử dụng tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước; chuyển đổi ngoại tệ; chuyển vốn vào và ra khỏi Việt nam; chuyển lợi nhuận ra nước ngoài; tỷ giá và thông tin báo cáo. 

Mở & Sử Dụng Tài Khoản Ngân hàng

Mở và sử dụng tài khoản tiền gửi vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ 

Liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ, FIEs và bên hợp doanh nước ngoài phải mở tài khoản tiền gửi vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ tại một Ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối (sau đây gọi là Ngân hàng được phép) để thực hiện các giao dịch chuyển vốn của nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm: 

a.         Vốn pháp định hoặc vốn thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh của Nhà đầu tư nước ngoài chuyển vào và ra khỏi Việt Nam;

b.         Tiền gốc của các khoản vay nước ngoài trung và dài hạn chuyển vào và ra khỏi Việt Nam;

c.         Lãi và phí của khoản vay nước ngoài trung và dài hạn chuyển ra khỏi Việt Nam để trả nợ nước ngoài;

d.         Lợi nhuận và các khoản thu nhập hợp pháp của Nhà đầu tư nước ngoài chuyển ra khỏi Việt Nam;

e.         Các khoản vốn rút ra để chuyển vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài hợp doanh;

f.          Các khoản vốn gửi vào từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài hợp doanh. 

Mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ

FIEs được mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại các Ngân hàng được phép để phục vụ cho hoạt động của mình. Mọi khoản thu, chi bằng ngoại tệ của FIEs đều phải thực hiện thông qua các tài khoản của mình mở ở Ngân hàng được phép. 

Mở và sử dụng tài khoản tiền đồng Việt Nam     

FIEs được mở tài khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng được phép hoạt động tại Việt nam theo quy định của pháp luậ hiện hành. 

Mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài

FIEs được mở tài khoản tại các ngân hàng ở nước ngoài để thực hiện các khoản vay vốn trung và dài hạn nước ngoài với điều kiện là các khoản vay này phải được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. 

Các dự án đầu tư thuộc đối tượng của Luật Dầu Khí được mở tài khoản ở nước ngoài theo quy định của Luật Dầu Khí và chậm nhất, sau 15 ngày kể từ ngày mở tài khoản ở nước ngoài phải thực hiện đăng ký tài khoản với Ngân hàng Nhà nước - Vụ Quản lý ngoại hối. 

Chuyển Vốn Vào, Ra Khỏi Việt nam 

Chuyển Vốn Vào Việt nam 

FIEs phải góp vốn đầu tư theo đúng tiến độ được ghi trong Hợp đồng liên doanh, Điều lệ của Doanh nghiệp hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. FIEs có nguồn thu ngoại tệ từ các giao dịch vãng lai ở nước ngoài phải chuyển về nước vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của mình mở tại các Ngân hàng được phép. 

Chuyển Vốn Ra Khỏi Việt nam 

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các khoản sau đây sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam: 

a.                  lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh, khoản thu được chia, thu nhập do cung ứng dịch vụ và chuyển giao công nghệ, các khoản tiền và tài sản khác thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình

b.                  vốn pháp định, vốn tái đầu tư, vốn thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh và tài sản thuộc sở hữu hợp pháp khi chấm dứt hoạt động hoặc giải thể công ty;

c.                  ngoại tệ để trả nợ nước ngoài, bao gồm gốc, lãi, phí. 

Nghĩa vụ Báo cáo 

Hàng năm, chậm nhất vào ngày 15/1 (đối với báo cáo năm) và 15/7 (đối với báo cáo 6 tháng đầu năm), FIEs phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) và Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn về tình hình thực hiện vốn đầu tư. 

Đối với FIEs được phép mở tài khoản ở nước ngoài thì phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) tình hình sử dụng của các tài khoản được phép mở ở nước ngoài một năm hai lần vào thời hạn nêu trên. 

Chuyển Lợi Nhuận Ra Nước Ngoài

Kể từ ngày 1/1/2004, ngày Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2003 có hiệu lực, quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài đã bị bãi bỏ. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước Việt nam, khi chuyển lợi nhuận về nước không phải nộp thuế. 

Lê Nguyễn Huy Thụy - Công ty Luật Indochine Counsel

 
Bookmark and Share
  File gắn kèm:
 
  File download:
 
Điểm trung bình:           Tổng điểm: 19/ 4 lượt bình chọn
Bình chọn:
 

+ Thêm vào Bài viết ưa thích +   

+ Xóa bỏ việc nhận tin nhắn thông báo khi có thảo luận mới cho bài viết này +   
 
Bổ sung nội dung cho bài viết và tranh luận( 8)
  jack1982 (28/12/2010 02:37 PM) Có ích: 0/0    
 

Cho em hỏi một chút ạ. Nếu em làm xuất nhập khẩu uỷ thác và dòng tiền đi qua bên em thì em có được tự động sử dụng dòng tiền để cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu được không? Làm như vậy sẽ tránh phải mua bán ngoại tệ nhiều qua ngân hàng sẽ bị thiệt thòi về tỷ giá.

Cảm ơn anh nhiều

 
   
     
  chaubh (21/12/2010 09:57 AM) Có ích: 0/0    
 
Anh Thụy có thể cho em hỏi nếu như công ty em ở VN muốn thanh toán cho các nhà cung cấp nước ngoài bằng TT (telegraphic transfer) thì có gặp cản trở về số ngoại tệ thanh toán ko ạ? Và công ty ở nước ngoài đó cung cấp sản phẩm cho công ty em trực tiếp từ nuớc ngoài không qua văn phòng đại điện, cũng như chỉ nhận thanh toán bằng TT thì có gặp trở ngại gì về việc công ty em chuyển tiền trực tiếp ra nước ngoài cho họ không ạ.

Cám ơn anh nhiều
 
   
     
  phuonglehoai (04/10/2007 09:48 AM) Có ích: 0/0    
 

Chào Luật sư Thụy - IC: Bài viết của luật sư về ngoại hối rất hay. Nhưng tôi xin hỏi thêm về việc thanh toán hợp đồng ngoại thương. Cảm ơn. Phương

 
   
     
  ThuyIC (01/10/2007 06:44 PM) Có ích: 0/0    
 

Về câu hỏi đầu tiên của bạn diemvuongbh, tôi có thể trả lời ngay cho bạn là được. Tuy nhiên, ngoại hối phải được chuyển ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép cho các mục đích như: học tập, chữa bệnh ở nước ngoài; đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài; trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài; trợ cấp cho than nhân đang ở nước ngoài; chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài; chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài.

Ngân hàng được phép, căn cứ vào các nhu cầu ngoại tệ nêu trên sẽ quy định cụ thể về các loại giấy tờ cần thiết chứng minh cho mục đích sử dụng của người đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ, quy định việc xem xét, kiểm tra, các quy trình bán, chuyển ngoại tệ hoặc xác nhận để cá nhân mang ngoại tệ ra nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc đơn giản, thuận tiện. Người đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ liên quan dung để chứng minh cho mục đích sử dụng ngoại tệ.

Về câu hỏi số hai của bạn, theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối và Nghị đinh 160 thì các đối tượng sau được phép tham gia thị trường ngoại tệ: ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng được phép, bàn đổi ngoại tệ và các tổ chức, cá nhân là người cư trú, người không cư trú tại Việt Nam.

Ngành nghề mà bạn gọi là “kinh doanh ngoại tệ” theo tôi hiểu là “cung ứng dịch vụ ngoại hối”. Theo đó, nếu chia theo đối tượng cung ứng thì chúng ta sẽ có dịch vụ ngoại hối của ngân hàng, của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng (gồm công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính) và của tổ chức khác.

Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của từng đối tượng cũng như điều kiện tại Pháp lệnh Ngoại hối và Nghị định 160 đính kèm.

Thân,

 
 
File gắn kèm:ND 160-2006_Hdan thi hanh PLNgoaihoi.DOC
 
     
  ThuyIC (28/09/2007 03:56 PM) Có ích: 1/1    
 

Liên quan đến câu hỏi của Anh Dũng, tôi hiểu rằng Anh đang đề cập đến trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt nam (không phải là công ty niêm yết). Tôi xin có một số ý kiến.

 
   
     
  ThuyIC (24/09/2007 09:18 AM) Có ích: 1/1    
 

Cám ơn câu hỏi của bạn Dũng và diemvuongbh. Mình sẽ có ý kiến sớm. Thân.

ThụyIC

 
   
     
  diemvuongbh (22/09/2007 10:17 AM) Có ích: 1/1    
 
Em cũng xin hỏi anh Thụy giả sử em (cá nhân) muốn giử ngoại tệ ra nước ngoài thì liệu có gặp vướng mắc gì không vậy? Và hiện nay nước ta có cho phép kinh doanh ngoại tệ không (cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào được phép) ? Nếu có thì cần phải có những thủ tục gì ?
 
   
     
  zTranTriDung (22/09/2007 09:42 AM) Có ích: 1/1    
 

Cám ơn anh Thụy đã có bài giới thiệu tổng quan về quản lý ngoại hối tại Việt Nam. Anh Thụy có thể giới thiệu thêm qui định với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài (thể nhân) thực hiện đầu tư vào pháp nhân Việt Nam dưới dạng chuyển nhượng vốn cổ phần riêng (private equity investment) được không?

Các bên tham dự cần hoàn tất những thủ tục pháp lý nào? Sử dụng dịch vụ pháp lý ra sao?

 
   
     
 
Thảo luận (0) Thành viên ưa thích (3)
Trang trước   -  1/0  -   Trang sau
 
 
     Gửi thảo luận (Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. Nếu bạn chưa có bộ gõ Tiếng Việt, nhấn vào đây  
     
Tiêu đề 
   
 
( Tối đa1MB)
 
    (Để tham gia thảo luận, bạn cần đăng nhập)  
 
 
 
:: CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
:: CÁC BÀI MỚI TRONG NGÀY
 
 
:: CÁC BÀI TIẾP THEO
Lập trạm thu mua hàng thủy sản
Đăng ký kinh doanh bổ sung cho chi nhánh
Xử lý hành chính trong thực thi quyền sở hữu công nghiệp
Ban hành quy định mới về việc thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng
Mua bán và sáp nhập sẽ bùng nổ
Quy định mới về hoạt động xuất nhập khẩu của FIEs
Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư chứng khoán
 
 
 
 

Đăng ký:216483 (Vàng: 21 - Bạc:11)

Thảo luận:42710

Thuật ngữ tài chính-kinhdoanh:4964

Hỏi đáp kinh tế-kinh doanh:1494

Counter:
hit counter

Chăm sóc kỹ thuật bởi  NVS

TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU  |  SITEMAP |  ĐỐI TÁC  |  ĐIỀU KHOẢN  |  Ý KIẾN  |  LIÊN HỆ/QUẢNG CÁO
Liên hệ quảng cáo:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN IP (IP MEDIA JSC)
Email: info@saga.vn
 
Hà Nội: Tầng 26 Xuân Thủy Tower, 173 Xuân Thủy, Q Cầu Giấy – ĐT: (04) 39446509
TP HCM: Lầu 5, 293 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh - ĐT:(08) 54042168
Giấy phép số 362/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 05/12/2006.
® Ghi rõ nguồn "saga.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.